آخرین مقالات علمی و روانشناسی

2714
اعتیاد الکل

علائم خماری مشروب

اگر خماری الکل خاصیتی هم داشته باشد، هشدار دادن درباره‌ مصرف الکل و جلوگیری از تکرار مصرف آن است. چرا بیچارگی خماری را به جان می‌خریم و خاصیت این خماری چیست...
مطالعه بیشتر
6385
اعتیاد الکل

فقط گیلاس اول الکل را نخور

معمولا چنین سخنانی در انجمن الکلی‌های گمنام زیاد شنیده میشود: اگر آن لیوان اول مشروب را نخورده بودی هرگز مست نمی‌شدی و نخستین جرعه برای ما بسیار زیاد است...
مطالعه بیشتر