اعتیاد جنسی

خود سکس مشکل نیست؛ این معتاد است که از آن سوء استفاده می‌کند و به مقوله‌ای خطرناک تبدیلش می‌کند. متخصصان بر این باورند که ترس از ایجاد رابطه صمیمی و حس عمیق ناامنی درونی عامل رفتارهای نابهنجار معتاد به سکس است. اعتیاد جنسی که بعضا با اختلال رفتار‌های جنسی بیش از حد نیز شناخته می‌شود عبارت است وسواس در یک رفتار و یا افکار جنسی که می‌تواند بر روی احساس، شغل، روابط اجتماعی و سایر ابعاد زندگی شما تاثیر بگذارد.

اعتیاد به پورنوگرافی با اعتیاد جنسی متفاوت است. در اعتیاد به پورنوگرافی فرد به دیدن فیلم‌های پورن معتاد می‌شود و معمولاً نیاز خود را از طریق خودارضایی رفع می‌کند. اعتیاد به دیدن این فیلم‌ها می‌تواند زمینه اعتیاد جنسی را نیز فراهم کند و هم‌چنین به دلیل ایجاد تصورات غلط از رابطه جنسی به کژکاری جنسی نیز بیانجامد.

شما هم اگر فکر می‌کنید ممکن است این نوع اعتیاد را داشته باشید، باید با پزشک عمومی خود یا روانشناس متخصص صحبت کنید یا برای کمک با یک سرویس تخصصی تماس بگیرید.

جدیدترین مطالب اعتیاد جنسی