اعتیاد مواد مخدر

ترک اعتیاد به مواد مخدر به چیزی بیشتر از اراده قوی نیاز دارد. خوشبختانه مبارزه با اعتیاد و پیروزی در این نبرد هرچند دشوار، ولی امکان پذیر است، به شرطی که برای رسیدن به هدف از روش‌های آزموده و اثبات‌شده استفاده شود. اعتیاد یک بیماری مغزی اما قابل درمان است. فرد معتاد باید انگیزه و تمایل تغییر برای غلبه بر اعتیاد را داشته باشد... از شما دعوت میکنیم از صدها مقاله علمی و آموزشی مجله اعتیاد استفاده کنید. 

به یاد داشته باشید که هر موضوعی در رابطه با اعتیاد در مجله ما قابل جستجو است.

بهترین روش ترک و درمان اعتیاد

چهار مرحله اساسی در ترک اعتیاد

جدیدترین مطالب اعتیاد مواد مخدر