تاثیر مواد خطرناک توهم‌زا

     

    مواد توهم‌زا Hallucinogen، دارو‌ها یا مواد مخدری هستند که باعث به هم ریختگی عمیق ادراک فرد از واقعیت شده و در فرد توهم ایجاد می‌کنند. منبع اولیه این مواد نوعی قارچ بود که آن را قارچ سحرآمیز می‌نامیدند و قبایل مختلف از آن در مراسم مذهبی و قومی خود استفاده می‌کردند.
    اطلاعات کامل در مورد تاثیرات این مواد خطرناک در مقاله زیر :