معتادان گمنام

 برنامه معتادان گمنام NA به طور رسمی در سال ۱۹۵۳ میلادی در لس آنجلس پایه گذاری شد كه ابتدا به صورت یك حركت كوچك به كار خود ادامه می‌داد در حالی كه امروز به عنوان یكی از بزرگترین و قدیمی‌ترین سازمان‌های ترك اعتیاد در دنیا شناخته می‌شود.

گروه‌های انجمن ان‌ای اعتیاد را به عنوان یك بیماری پیشرفته كه اثرات آن بر روی تمام زندگی معتاد از نظر جسمی، ذهنی، احساسی و روحی مشاهده می‌شود، تعریف می‌كنند. از نظر این انجمن، معتاد كسی است كه زندگی می‌كند برای مصرف مواد مخدر و مصرف می‌كند برای زندگی. به زبان خیلی ساده یك معتاد كسی است كه زندگی‌اش تحت اختیار مواد مخدر است. یك معتاد از یك بیماری سه بعدی جسم، روح و روان در عذاب است.

هر معتادی می‌تواند به وسیله یكی از روش‌های شناخته شده یا با بستری در مرکز ترک اعتیاد استاندارد و كمپ‌های ترك اعتیاد معتبر به ترك فیزیكی بپردازد. هدف اصلی برنامه معتادان گمنام ایجاد تغییرهای رفتاری و كار كردن روی باورهای شخص معتاد برای در ترک نگه داشتن اوست.

نگاهی به فعالیت‌های انجمن معتادان گمنام

جدیدترین مطالب معتادان گمنام