صبر ما را هشیار نگه می‌دارد/۹ آذر

صبر ما را هشیار نگه می‌دارد/۹ آذر

صداقت داشتن با خودمان و دیگران باعث هشیاری می‌شود اما این صبر است که ما را در این مسیر نگه می‌دارد.

تجربه نشان می‌دهد که تعداد کمی از الکلی‌ها صرفا به علت این که از نحوه‌ی اداره گروه راضی نیستند، مدت زیادی خود را از گروه دور نگه می‌دارند. اکثرشان بر می‌گردند و خودشان را به هر نوع موقعیتی وفق می‌دهند. بعضی از اعضا به گروه‌های دیگری می‌روند  و یا یک گروه جدید تشکیل می‌دهند.

به عبارت دیگر، وقتی یک فرد الکلی کاملا دریابد که نمی‌تواند به تنهایی خوب شود، به نوعی راهی جهت پیوستن به دیگران و خوب شدن و خوب بودن با آنها پیدا می‌کند. از آغاز، برنامه اِی‌اِی چنین بوده و احتمالاً همیشه نیز همین طور باقی می‌ماند¹.

بازسازی امنیت

در رابطه با امنیت مالی و عاطفی، ترس، طمع، مالکیت و غرور اغلب ما بدترین رفتارها را داشته‌ایم. در بررسی کسب و کار یا شغل جدید خود هر الکلی معمولاً چنین سوالاتی از خود می‌کند:

علاوه بر مشکل مشروب‌خواری‌ام چه نواقص شخصیتی دیگری موجب عدم ثبات مالی‌ام بود؟ آیا ترس و احساس حقارت درباره‌ی شایستگی شغلی، عزت نفسم را تخریب و مرا پر از تنش کرد؟ یا اینکه من بیش از حد برای خود ارزش قائل بودم و سعی می‌کردم نشان دهم آدم کله‌گنده و مهمی هستم؟

زنان انجمن AA که صاحب کسب و کارند باید بدانند که چنین سوالاتی در مورد آنها نیز مطرح است و زنان خانه‌دار نیز باید بدانند که آنها نیز می‌توانند امنیت مالی خانواده را به خطر بیندازند.

حقیقتاً همه‌ی افراد الکلی نیاز به یک ارزیابی بسیار جدی از خود دارند تا دریابند چطور نقص‌های موجود در شخصیتشان، امنیت آنها را به مخاطره انداخته است.²

هشیاری عاطفی

اگر هر یک از اختلالات کوچک و بزرگی را که داریم بررسی کنیم پی می‌بریم که ریشه همه‌ی آن ها وابستگی‌های ناسالم و در نتیجه توقعات ناسالم است. بگذار با کمک پروردگار پیوسته سعی کنیم این عیوب دست و پاگیر را ترک کنیم.

آنگاه می‌توانیم آزاد شویم، زندگی کنیم و عشق بورزیم؛ ممکن است پس از آن بتوانیم همچنان که با دیگران کار می‌کنیم، دوازدهمین قدم را در کسب هشیاری عاطفی با خودمان کار کنیم. ³

(کتاب از دیدگاه بیل، انجمن الکلی‌های گمنام)

۱- نامه، ۱۹۶۳

۲- دوازده و دوازده، صفحات ۵۲ و ۵۳ کتاب

۳- مجله گریپ‌واین، ژانویه ۱۹۵۸