امروز با خودم مهربان خواهم بود/۳ خرداد

امروز با خودم مهربان خواهم بود/۳ خرداد

در بعضی موارد ممکن است برای الکلی تجدید روابط دوستانه با فرزندانش مشکل باشد و ممکن است افکار جوان آنها تحت تاثیر مشروب‌خواری پدر قرار گرفته باشد و بدون آنکه از خود بروز دهند، به‌خاطر آنچه که پدر در حق آنها و مادرشان کرده است قلباً از او متنفر باشند. بچه‌ها گاه به دام نوعی بدگمانی و یک‌دندگی می‌افتند.

(کتاب الکلی های گمنام، صفحه ۱۳۴)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

برای ما خیلی آسان است اعتیاد را گردن دیگران بیندازیم، تا اینکه بخواهیم به خودمان نگاه کنیم. ما هرگز نباید فراموش کنیم که این ما بودیم که آن مشروب را نوشیدیم، آن کوکائین را مصرف کردیم، آن سیگاری را کشیدیم، و آن مورفین را تزریق کردیم. ما. نه دیگران. بگذار هرگز فراموش نکنم این من بودم که چون به بیماری اعتیاد دچار بودم، یک عالم مواد روان‌گردان مصرف کردم! هیچ دلیل دیگری منطقی نیست. همه مشکل دارند اما همه اعتیاد ندارند.

روز خود را ساختن

آدمی قربانی نیست، فقط داوطلب است. اگر اوضاع زندگی من طوری دارد پیش می‌رود که دوستش ندارم، باید ببینم چه چیز را می‌توانم تغییر دهم. مثلاً وقتی کسی دارد درباره چیزی که من دوست ندارم حرف بزنم، بی‌وقفه حرف می‌زند و رها نمی‌کند، من می‌توانم موضوع را عوض کنم. می‌توانم روال عادی زندگی‌ام را تغییر دهم و کارهای نیروبخش را با کارهای انرژی‌تلف‌کن جایگزین کنم، می‌توانم برای زمان حد تعیین کنم. وقت من ارزشمند است و مال خود خودم است. نباید بگذارم هدر رود و آن‌وقت، دیگری را بابتش سرزنش کنم. من این حق را دارم از آرامش و انرژی روزم محافظت کنم، تا بتوانم بیشتر کارهایی را انجام دهم که به من انرژی می‌دهد و کمتر، چیزهایی که خسته‌ام می‌کند. اگر من به مسئولیت‌هایم عمل کنم، همین کافی است.

من با دستان خودم، وقتم را هدر نمی‌دهم.

(دکتر تیان دیتون)

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

کارهای نصفه نیمه، نه سود و ارزش نصفه نیمه، هیچ سود و ارزشی برای ما ندارد.

آیا من حاضرم به هر قیمتی شده، تمام تلاشم را بکنم، تا به آنچه دوست دارم، برسم؟

نقل قول از کتاب Time for Joy

من امروز می‌دانم که تمام تلاشم را می‌کنم و با خودم مهربان خواهم بود. بی‌جدال، بدون درگیری، فقط آنچه را پیش‌رویم قرار می‌گیرد، نظاره می‌کنم و آن را می‌پذیرم و خودم را با آن وفق می‌هم، نه اینکه بخواهم تغییرش دهم.

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد