من موهبت‌های زندگی‌ام را به آغوش می‌کشم/۸ خرداد

من موهبت‌های زندگی‌ام را به آغوش می‌کشم/۸ خرداد

با آنکه بهبودی مالی برای بسیاری از ما در پیش است ولی ما به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی توانیم پول را در درجه‌ی اول اهمیت قرار دهیم. برای ما رفاه مادی همیشه بعد از پیشرفت معنوی قرار دارد و هرگز مقدم بر آن نیست. 

(کتاب الکلی‌های گمنام، صفحه ۱۲۷)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

حرفه‌ای‌ها و مشاورها در زندگی جدید ما شاید موقعیت‌مان را بهتر از خودمان درک کنند. آنها نبوند که با مواد مصرفی‌ ما رابطه عاشقانه داشتند. بنابراین، ارزیابی آنها از اینکه چه دارد بر ما می‌گذرد، درست‌تر خواهد بود.

آیا توانایی آن را دارم به کسانی که می‌خواهند کمکم کنند، گوش بدهم؛ واقعاً شاید آنها از من واقع‌نگرتر باشند.

 پاک‌اندیشی

من صداقت خواهم داشت. با خوش‌قلبی دعا خواهم کرد. زندگی و موهبت‌هایش را با قلبی حق‌شناس سپاس خواهم گفت. امروز دیگر نمی‌خواهم زندگی چیزی باشد که من دوست ندارم. از جهان نمی‌خواهم باران برکت‌هایی را بر سر من ببارد که می‌دانم به حق شایسته‌شان نیستم.

نيّت پاک، سبب رسيدن به آرزوست.

(دکتر تیان دیتون)

یکی از بازی‌هایی که ذهن در دوران ترک با ما می‌کند، این است که به‌مان می‌گوید در دوران اعتیاد ما تنها به یک ماده مخدر اعتیاد داشتیم، و مشکل ما فقط همان یک دراگ بود و شاید بعد از ترک آن بتوانیم مشروب یا ماده مخدر دیگری را مصرف کنیم. اما تغییر ماده مصرفی مساوی است با هرگز بهبودی نیافتن، چرا که این بیماری به نوع ماده مخدر ربطی ندارد؛ اختلالی است ناشی از مصرف هر گونه مواد روان‌گردانی.

اگر هنوز هیچ‌ چیز یاد نگرفته‌ام، خدایا کمکم کن بفهمم این بیماری نه خود مواد که واکنش به تمام مواد مخدر است.

موهبت‌ها

امروز من سپاسگزار موهبت‌های بسیاری هستم که دارم. زندگی، موهبت است. سلامت، موهبت است. عشق، موهبت است. دوستان و خانواده، موهبت‌اند. اگر وقتی برای قدردانی و سپاسگزاری بگذارم، خیلی چیزها دارم که باید قدردان و سپاسگزارشان باشم. وقتی یاد می‌گیرم سپاسگزاری کنم، که شکرگزار و قدردان باشم، زندگی‌ام به‌سرعت غنی‌تر خواهد شد.

من موهبت‌های زندگی‌ام را به آغوش می‌کشم.

(دکتر تیان دیتون)