امروز دوباره زنده‌ام و این تولد خورشید است/۳۱ فروردین

امروز دوباره زنده‌ام و این تولد خورشید است/۳۱ فروردین

آیا این احساسات نبودند که روی هم رفته مسیر زندگی‌مان را تعیین می‌کردند؟ غیرممکن است که بتوان گفت ما ظرفیت ایمان، عشق یا پرستش را نداریم. ما همواره به نوعی با ایمان زندگی کرده بودیم، و جز این نبوده است.

(کتاب الکلی های گمنام، صفحه ۵۴)

از کتاب Hour To Hour

بارانِ آن ابر بزرگ بر سر همه ما فرود می‌آید، چه طبیعتش برتر باشد چه کهتر. روشنایی خورشید و ماه بر کل جهان می‌تابد، سالم و بیمار، خوب و بد. 

بودا، سوره نیلوفر

پدرِ تو در آسمان، خورشیدش را بر خیر و شرّ یکسان می‌تاباند و باران را بر درستکار و گناهکار یکسان فرود می‌آورد. 

(انجیل متی)

من در این سفر بهبودی، خرد و آرامش را از تمام منابع جهانی می‌خواهم.

خدایا تو را سپاس گویم

برای این روز زیبا، برای روح سبز و پر از برگ درختان و هر آنچه لاینتاهی، زیبا و مثبت است. من که یک بار مرده‌ام، امروز دوباره زنده‌ام و این تولد خورشید است.

(دکتر تیان دیتون)

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

هیچ‌ چیز تصادفی نیست. چیزی بر حسب تصادف وجود ندارد، همه چیز به خواست و اراده خداست.

من باور دارم که خدا قادر است آنچه را برای من رقم بزند که خودم نمی‌توانم. من به تقدیر خدا باور دارم.

من چون زیاد مشروب می‌خوردم، الکلی نشدم. زیاد مشروب می‌خوردم، چون الکلی هستم. 

(منبع ناشناس)

⇔         ⇔

احتمالاً شب هنگام قبل از به خواب رفتن، بسیاری از ما ترازنامه‌ی آن روز را تنظیم می‌کنیم. این موقعیت مناسبی است تا به خاطر داشته باشیم که تنظیم ترازنامه همیشه با جوهر قرمز و یا به عبارتی رسمی و نُرمال حتماً نباید صورت بگیرد. در حقیقت اگر روزی کار دُرستی انجام ندهیم آن روز بی‌ثمر بوده است. در واقع ساعات بیداری با چیزهایی که سازنده هستند پُر می‌شوند. نیات خوب ، افکار خوب و اعمال خوبی وجود دارند که آن‌ها را در نظر بگیریم. حتی اگر امروز به‌ شدت سعی کرده و شکست خورده‌ایم می‌توانیم این روز را با بیشترین امتیاز برای خود نشانه‌ای بگذاریم. در چنین شرایطی دردهای ناشی از شکست مُبدل به موهبت می‌شوند.

«کتاب دوازده قدم دوازده سنت-  قدم یازدهم»

⇔         ⇔

 ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺩﺍﻧش ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ می‌دانیم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ‌ﻫﺎ به خاطر ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻨﺶ جان‌شان را از دست دادند!

ﮐﻢ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩﯼ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ …

ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ و معنویت، ﻗﺪﯾﺲ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ، برای ﺗﻼﺵ آن است که ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﺩﯾﻢ.

(بیل ویلسون)

⇔         ⇔

ما در بهبودی تغییر می‌کنیم و در عین حال برای‌مان آشکار می‌شود که ما در طول مدت زندگی چه کسی بوده‌ایم. ما خود را پیدا می‌کنیم. برای خیلی از ما این به معنی برگشت سلامت عقلی است که قدم دوم درباره آن صحبت می‌کند.

(کتاب پاک زیستن NA)