حق تقدم با مسائل مهم‌تر است/۱۵ مرداد

حق تقدم با مسائل مهم‌تر است/۱۵ مرداد

اول کارهای مهم/آسیاب به نوبت (First Things First)

این ضرب‌المثل قدیمی برای ما معنی خاص و بزرگی دارد. به زبان ساده می‌گوید: با وجود تمام نگرانی‌هایی که داریم، باید یادمان بماند که نمی‌توانیم مشروب بخوریم. شراب نخوردن اولین دستور کاری ما، در همه جا، همه وقت و تحت هر شرایطی است.

این مسئله برای ما حکم زنده ماندن دارد. دریافته‌ایم که الکلیسم یک بیماری کشنده است و به طرق بسیاری ما را به سوی مرگ و نابودی می‌کشد و ترجیح می‌دهیم با یک بار نوشیدن الکل، این ریسک را نکنیم که این بیماری در ما فعال شود.

در مسائل واقعی و روزمره و در عمل، ما باید هر ناراحتی را برای ننوشیدن مشروب تحمل کنیم. بعضی‌ها از ما پرسیده‌اند که «آیا این بدان معنی است که برای شما هشیاری بیشتر از خانواده، کار و نظر دوستان اهمیت دارد؟»

وقتی الکلیسم در نظر ما لبه تیغی باشد که در یک سوی آن زندگی و در سوی دیگر مرگ قرار دارد، آن وقت جواب سوال روشن است. اگر ما مراقب سلامتی یا زندگی خودمان نباشیم، مطمئناً خانواده، کار و دوستی هم برای‌مان نخواهد ماند. اگر ما برای خانواده، کار و دوستان‌مان ارزش قائل باشیم، باید ابتدا برای احترام گذاشتن به آنها زندگی خودمان را نجات دهیم.

◊         ◊         ◊

در آن زمان که الکلیسم در ما فعال بوده خیلی از ما زندگی کاملاً نامنظمی داشتیم و آشفتگی ناشی از این زندگی غالباً باعث می‌شد که احساس نگرانی یا استیصال کنیم. دریافته‌ایم که با قرار دادن نظم و ترتیب در برنامه‌ی روزانه خود، نخوردن مشروب برای‌مان راحت‌تر می‌شود، ولی در برنامه ریزی باید واقع‌بین بود و برنامه انعطاف پذیری ارائه داد.

نظم موجود در برنامه خاص روزانه ما، دارای تاثیری آرامش بخش و اصلی مناسب است که بر اساس آنها بعضی از نظم و ترتیب‌ها شکل می‌گیرد. بله، حق تقدم با مسائل مهم‌تر است.

(کتاب هشیار زیستن، ص ۶۹)

◊         ◊         ◊

امروز تولد دوباره من است؛ من با خورشید پیمان می‌بندم و با نور هم پیاله می‌شوم تا از خود مراقبت کنم و دنباله رو روشنایی‌ها باشم و تا سر منزل سعادت و عظمت با ایمان و توکل و پشتکار مداوم گام بردارم.

خداوندا سپاسگزارم?

امروز تنها مسئولیت من شاد بودن و شاد زیستن و شاد کردن دل‌هاست. من می‌کوشم هر لحظه شادتر باشم و شادمانی را به دنیا هدیه کنم …!

خداوندا سپاسگزارم؟