مصرف برخی مواد مخدر در بریتیش کلمبیا کانادا آزاد می‌شود

مصرف برخی مواد مخدر در بریتیش کلمبیا کانادا آزاد می‌شود

این اقدام به معنای قانونی کردن موادمخدر نیست

  کشور کانادا به مصرف مواد‌مخدر قوی در ایالت بریتش کلمبیا اجازه خواهد داد. از سال آینده حمل و مصرف برخی از مواد «غیرقانونی»، از جمله هروئین، کوکائین، اکستسی، قرص‌های اپیوئیدی (مانند فنتانیل) و مت‌آمفتامین، در بریتیش کلمبیا آزاد خواهد شد. طبق این قانون جدید شهروندان بزرگسال در استان بریتیش کلمبیا می‌توانند مقدار ۲/۵ گرم از برخی از مواد مخدر غیرقانونی را حمل یا مصرف کنند و از پیگرد قانونی هم معاف خواهند بود.

  دولت کشور کانادا با جرم‌زدایی از مصرف محدود موادمخدر می‌خواهد مشکل اعتیاد و تلفات ناشی از بیش‌مصرفی مواد را مهار کند. بریتش کلمبیا، بیشتر از هر ایالت دیگر در کانادا شاهد مرگ مصرف کنندگان موادمخدر در اثر اوردوز و موادمخدر مشکوک بوده است.

  به گفته مقام‌های دولت فدرال، این مواد کماکان در فهرست مواد مخدر «غیرقانونی» باقی می‌ماند؛ اما دارنده آن مجازات نمی‌شود و پلیس هم نمی‌‌تواند این میزان از مواد را از دارنده آنها توقیف کند. به گزارش مجله اعتیاد، وزیر بهداشت روان دولت مرکزی این کشور گفت حذف مجازات‌های کیفری برای کسانی که مقدار کمی مواد غیرقانونی حمل می‌کنند، آسیب‌های اجتماعی مرتبط را کاهش می‌دهد و ابزار دیگری در اختیار مقام‌های استانی قرار می‌دهد تا با بحران سومصرف مواد مخدر در بریتیش کلمبیا مقابله کند.

  مواد مخدر در بریتیش کلمبیا
  مصرف تفریحی ماریجوانا هم از سال  ۲۰۱۸ در سراسر کانادا آزاد است و در فروشگاه‌های مجاز آزادانه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد

  بریتیش کلمبیا، کانون بحران مصرف بیش از حد مواد مخدر در این کشور  به شمار می‌رود و مقام‌های استانی از ماه نوامبر سال گذشته از دولت مرکزی خواسته بودند چنین معافیت‌های را در نظر بگیرد. از سال 2016 نزدیک به ۱۰،۰۰۰ مورد مرگ و میر ناشی از مواد مخدر غیرقانونی در این استان ثبت شده است. همچنین بیش از ۲۲۰۰ نفر در سال گذشته به علت بیش‌مصرفی و استفاده از موادمخدر مشکوک که حاوی ماده کشنده «فنتانول» بوده، جان خود را از دست دادند. بسیاری از کارشناسان اجتماعی و بهداشتی معتقدند با جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر و نظارت‌های دولتی می‌‌‌توان  دامنه سوءمصرف مواد مخدر را کاهش داد.

  ترس از پیگرد و برخورد کیفری باعث شده است که بسیاری از افراد اعتیاد خود را پنهان کنند و بی‌خبر از دیگران به مصرف موادمخدر ادامه دهند که در نتیجه کسی به آنها نمیتواند کمک کند.

  تحریریه مجله اعتیاد