مصرف ماری جوانا با الکل

    مقدار ماده تی اچ سی در بدن انسان بر اثر مصرف الکل به همراه علف به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا میکند.

    اطلاعات بیشتر را در مقاله مطالعه کنید :

    مصرف همزمان الکل و ماری‌جوانا