5 آذر

    مسئولیت

    «چیزهای زیادی، هم منفی و هم مثبت، در طی یک روز اتفاق میافتد. اگر برای سپاسگزاری از هر دوی آنها وقت صرف نکنیم، احتمالاً چیزی را که به رشد ما کمک میکند، از دست خواهیم داد.»- جزوه فقط برای امروزNA

    مسئولیت، مسئولیت—مسئولیتهای زندگی همه جا هستند. “باید” کمربند ایمنی ببندیم. “باید” خانه خود را تمیز کنیم. “باید” امور خاصی را برای همسر، بچهها و افرادی که راهنمای آنها هستیم، انجام دهیم. در رأس همه اینها، “باید” به جلسات برویم. برنامه خود را به بهترین شکل ممکن انجام میدهیم. تعجبی نیست که گاهی اوقات میخواهیم از همه این وظایف شانه خالی کنیم و به جزیرهای دور افتاده برویم که در آن مجبور به انجام هیچ کاری نباشیم!

    در این مواقع، وقتی شدیداً تحت تأثیر مسئولیتهای خود قرار گرفتهایم، فراموش می‌کنیم که مسئولیت نباید خستهکننده باشد. وقتی میخواهیم از زیر بار مسئولیتهای خود شانه خالی کنیم، باید آرامش خود را حفظ کنیم، دلیل انتخاب آنها را به یاد بیاوریم و به هدایایی که به ارمغان میآورند، توجه کنیم. چه شغلی باشد که معمولاً برای ما جالب و جذاب است یا همسری که معمولاً از شخصیت او شگفتزده میشویم، یا کودکی که معمولاً بازی کردن با او و مراقبت از او را دوست داریم، در هر حال در همه مسئولیتهای زندگی ما لذت وجود دارد.

    فقط برای امروز: همه دقایق ویژه هستند. به مسئولیتهای خود و لذتهایی که به همراه دارند، توجه میکنم و به خاطر آنها شکرگزارم.