انجمن معتادان جنسی گمنام

معتادان جنسی گمنام

انجمن معتادان جنسی گمنام انجمن زنان و مردانی است كه تجربه، توانایی و امید خود را با یكدیگر تقسیم می‌كنند تا مشكلات مشتركشان اعتیاد جنسی را حل كنند و به یكدیگر برای بهبود یافتن از بيماري خود كمك كنند. مشكل اصلي زندگي‌ آن ها «شهوت» است.

تنها شرط عضویت در انجمن معتادان جنسی، تمایل به ترك شـهوت و از لحاظ سکس هوشیار عمل كردن است. در انجمن «SAA» حق عضویتی دريافت نمي‌شود. آنها نيز به مانند ساير انجمن‌هاي گمنام از طریق شركت داوطلبانه در مخارج انجمن، خودكفا هستند.

انجمن معتادان جنسی گمنام – SAA

«SAA» به هیچ حزب، دسته، گروه سیاسی، سازمان و موسسه ای مرتبط نمی‌باشد. هیچگـونه تمایلی برای شركت در بحث‌ها و جدال‌ها ندارد و به هیچ علت با آنها موافقت یا مخالفت نمی‌كند. هدف اصلی اعضای انجمن SAA اين است كه از لحاظ جنسی هوشیار باشند و به دیگران برای رساندن آن‌ها به این هوشیاری كمك كنند.

معتادان جنسی گمنام یك برنامه‌ی بهبودی است كه در اصل بر پایه‌ی اصول الكلی‌های گمنام بنا شده و با كسـب اجازه از AA در سال 1979 از دوازده قدم و دوازده سنت آنها استفاده می‌كند.

اين انجمن هم‌اكنون در ايران نیز فعاليت دارد و جلسات خود را به طور مرتب برگزار مي‌كند.

اگر شما نيز مشكل اعتياد به مسائل جنسي را داريد براي يافتن جلسات اين انجمن مي‌توانيد به آدرس‌هاي زير مراجعه كنيد.

ایران 

وب سایت: sa-iran.org

http://saa-recovery.org/Meetings/OtherCountries

انگلستان

وب سایت :http://saa-recovery.org.uk

تلفن تماس: 0044.7843.108302

آمریکا

وب سایت: http://saa-recovery.org

تلفن تماس: 001.713.869.4902

آلمان

وب سایت: http://www.anonyme-sexsuechtige.de

تلفن تماس: 0049.175.792.51.13

سوئد

وب سایت : http://www.saasverige.se

تلفن تماس: 0046.0762.30.58.03

استرالیا

وب سایت: http://saoz.net

تماس: australia@sa.org