برچسب: بیل دابلیو

  • بیل ویلسون
    اعتیاد الکل

    داستان بیل ویلسون

    داستان بیل ویلسون: او در بیمارستان آموخت كه الكلي‌ها نيروي اراده‌شان در مورد مشروب بسیار ضعيف است. هنوز از قدرت کمک یک معتاد به معتاد دیگر آگاه نبود