برچسب: انحرافات جوانان

  • 112-NA-Quo-Vadis-460-300
    دسته‌بندی نشده

    نفس‌های سمی پسر جوان

    در گذشته اعتیاد از قبح خاصی برخوردار بود اما این روزها در اینترنت با نام تجارت مواد قبح این پدیده شکست و یک تجارت شده و کم کم یک پدیده درآمدزا عنوان شده است