برچسب: اثرات استرس

  • اثرات استرس
    زندگی سالم

    اثرات استرس بر بدن شما

    استرس مزمن فاکتوری برای رفتارهایی چون پُر‌خوری، به اندازه‌ی کافی نخوردن، اعتیاد به الکل و مواد یا روگردانی از اجتماع است. استرس سیستم ایمنی را تحریک می‌کند