وقتی دیگران انتظارات ما را برآورده نمی‌کنند/۲۰ اردیبهشت

وقتی دیگران انتظارات ما را برآورده نمی‌کنند/۲۰ اردیبهشت

در زندگی گاهی دیگران ما را ناامید می‌کنند؛ یا عامدانه، یا از سر بی‌توجهی یا بی‌کفایتی. اگر ما در زندگی روی آنها حساب کرده باشیم، این انفعال در ما خشم و ناامیدی ایجاد می‌کند.

اما رشد و بلوغ باید به ما بیاموزد که این ناکامی‌ها بخشی از زندگی‌اند. ما باید بی آنکه اعتمادمان را به دیگران از دست بدهیم، بپذیریم که انسان جایز الخطاست. خطاها و لغزش‌هایش نتیجه نقصان‌هایی است که همه‌مان داریم. بهترین حالت زندگی این است که زندگی کنیم، بی آنکه توقع زیادی از دیگران داشته باشیم. آدم‌ها اینجا نیستند که ما را راضی یا خوشحال نگه دارند. این امکان هم وجود دارد که ما یک سری انتظارات غیرواقعی داشته و خودمان، خودمان را در تله ناامیدی انداخته باشیم. 

مسئولیت فردی ما این است که حتی وقتی دیگران انتظارات‌مان را برآورده نمی‌کنند، خوب رفتار کنیم. در عین حال، ما با تکیه و وابستگی هر چه بیشتر به خودمان، رشد می‌کنیم.

نمی‌توانیم از ناکامی دیگری استفاده کنیم که غفلت خودمان را توجیه کنیم. امروز من انتظار بهترین‌ها را دارم، اما این را هم می‌دانم که خودم به منابع معنوی‌ای دسترسی دارم که در مواجهه با وخیم‌ترین موقعیت‌ها به یاری‌ام خواهد آمد.

(از کتاب Walk In Dry Places)

فردا مهم نیست، چرا که من امروز را زیسته‌ام.

(هوراس، شاعر رومی)

زندگی را در لحظه می‌توان یافت. یکی از اولین چیزهایی که ما در بدو ورود به برنامه می‌شنویم، شعار «به فردا میندیش، لحظه را دریاب» است. در برنامه، ما زندگی را به دوره‌های کوتاه‌مدت تقسیم می‌کنیم. این به ما قدرت تغییر می‌دهد. ما مطمئن نیستیم که آیا می‌توانیم تا ابد هوشیار بمانیم یا نه. اما این را می‌دانیم که با یاری خدا، و برنامه، می‌توانیم امروز را هوشیار بمانیم.

این را می‌توان به بسیاری چیزهای دیگر در زندگی تعمیم داد. ما مطمئن نیستیم که آیا تا ابد بدون احساس ترحم نسبت به خودمان زندگی خواهیم کرد یا نه، اما می‌توانیم یک روز این احساس را از خودمان بزداییم. با شعار «امروز را دریاب، به فردا میندیش» ما از قدرت‌مان مطمئن‌تر می‌شویم. ما تنها قدرت تغییر چیزها را در لحظه و در زمان حال داریم. اگر ما صبر داشته باشیم، زندگی برای ما صبر خواهد کرد.

نیایش امروز: قدرت برتر، تو را در لحظه می‌یابم. تو اینجایی. من لحظه ‌به ‌لحظه با تو خواهم بود.

فعالیت امروز: من در لحظه زندگی خواهم کرد. امروز، دیگر نگران گذشته یا آینده نخواهم بود.

(از کتاب Keep It Simple)

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد