خوشبختی واقعاً چیست؟/۱۹ اردیبهشت

خوشبختی واقعاً چیست؟/۱۹ اردیبهشت

خوشبختی سه ستون دارد: فراموش کردن تلخی‌های دیروز، غنیمت شمردن شیرینی‌های امروز و امیدواری به فرصت‌های فردا.

خوشبختی واقعاً چیست؟ می‌توانیم خوشبختی را به عنوان احساس رضایت و خشنودی در نظر بگیریم. هر دوی این احساسات ظاهراً وقتی به ما دست می‌دهد که کمتر برای رسیدن به آنها تلاش می‌کنیم. وقتی فقط برای امروز زندگی می‌کنیم و به معتادی که هنوز رنج می‌کشد پیام می‌رسانیم، به احساس رضایت، خوشبختی و زندگی عمیقاً پرمعنا دست می‌یابیم.

خوشبختی و رهایی را زمانی پیدا می‌کنیم که قدم‌های برنامه بهبودی را کار کنیم و در تمام امور زندگی به کار ببندیم. خوشبختی یعنی احساس درونی خوب و خوش داشتن و خواست خود را با خداوند منطبق کردن. خوشبختی خود یک کلمه است اما وقتی اصول برنامه را زندگی می‌کنیم، به فعل در می‌آید.

↔              ↔              ↔

به خودت اعتماد کن

اگر احساس ضعف یا بی‌ارزشی و ناراحتی می‌کنید سعی کنید به دیگران کمک کنید. به مشکلات‌شان گوش کنید. آنها بابت این کار از شما ممنون خواهند بود. همه آن‌هایی که باعث ایجاد اعتماد به نفس در ما می‌شوند، هر روز در اطرافمان هستند. این شما هستید که باید دست به کار شوید و به دنبالشان بروید. از عضله اعتماد به نفس خود کار بکشید تا ببینید چطور بزرگ می‌شود. ✍? #هیدر_موناهان 

شفقت با خویشتن

 اولین کسی را که باید بشناسم خودم هستم (تمایل، خودآگاهی)

اولین کسی را که باید به وی راه یابم خودم هستم (خودیابی، فروتنی و خویشتن پذیری)

 اولین کسی که باعث مشکلات برای من می‌شود، خودم هستم (صداقت با خود)

اولین کسی که باید تغییر و عوض شود خودم هستم (تمایل)

اولین کسی که می‌تواند تغییر کند خودم هستم  (پذیرش، مسئولیت پذیری)

اولین کسی را که باید هدایت و راهنمایی کنم خودم هستم  (روشن‌بینی، بیداری روحانی)   

اولین کسی که باید با او با عشق و محبت و شفقت برخورد کنم، خودم هستم.

شفقت هم آغاز است و هم پایان

اراده پروردگار

در اشتیاق برای انجام اراده خداوند، شادی حقیقی برای انسان، آشکار می‌شود.

زمانی که ما آغاز به رفتن به راه خویش می‌نماییم و می‌خواهیم که خواسته‌های خویش  را برآورده کنیم، دائما می‌گیریم و چیزی نمی‌بخشیم، و شاید تنها درهمی به دیگران دهیم، اما این روش زیستن نمی‌تواند شادی کامل را برای ما به ارمغان آورد. ما سرانجام خواهیم دید که تنها راه خوشبختی حقیقی، انجام اراده پروردگار است.

در زمان‌های مراقبه، ما خواهان راهنمایی هستیم تا بتوانیم از خواست خداوند برای خود آگاه شویم.

دعا می‌کنم باشد که اراده خود را در راستای اراده پروردگار قرار دهم. دعا می‌کنم باشد که امروز در مسیر آگاهی یافتن از خواست او برای خود، هدایت شوم.

↔              ↔              ↔

برای من خوشبختی آنجایی است که این همه دوست بهبودی داری که بدون هیچ چشم‌داشتی به تو عاشقانه کمک می‌کنند و از تو توقع‌ای ندارند.