ما نیاز به کمک اطرافیانمان داریم/۱۲ اردیبهشت

ما نیاز به کمک اطرافیانمان داریم/۱۲ اردیبهشت

واضح است هنگامی که در ارزیابی خود به تنهایی عمل می‌کنیم و عیب‌هایمان را نیز فقط بر اساس آن می‌پذیریم، تقریباً می‌شود گفت که این کافی نیست. اگر بخواهیم با اطمینان، حقیقت وجودمان را بشناسیم و آن را بپذیریم به ناگزیر به کمک‌های دنیای بیرونی خویش که شامل خداوند و یک انسان دیگر می‌شود نیاز پیدا می‌کنیم.

فقط از طریق افشای خود، باقی نگذاشتن هیچ رازی در پشت سر و اشتیاق برای پذیرش توصیه و هدایت می‌توانیم قدم در راه اندیشه‌ی درست، صداقت خالص و فروتنی واقعی بگذاریم.

(کتاب ۱۲ قدم و ۱۲ سنت، صفحه ۶۰)

اگر در حال فریب دادن خودمان هستیم یک مشاور ماهر می‌تواند سریعا متوجه این قضیه شود. و همچنان که او ماهرانه ما را از خیال پردازی‌هایمان دور می‌کند، شگفت‌زده می‌شویم و پی به انگیزه‌هایی می‌بریم که از آنها برای دفاع کردن از خودمان در برابر حقایق ناخوشایند استفاده می‌کنیم. هیچ راه دیگری وجود ندارد که در آن به این سرعت، ترس، غرور و جهالت از بین برود. پس از مدتی پی می‌بریم که بر شالوده‌ی جدیدی از شخصیتی درست و استوار ایستاده‌ایم و با قدردانی، افتخار این را از آن راهنما و حامی‌مان می‌دانیم؛: همان کسی که با راهنمایی‌اش راه را نشان‌مان داد.

(مجله گریپ‌واین، آگوست ۱۹۶۱)

شعارهای برنامه

یکی از شعارهای اِی‌اِی و اِن‌اِی می‌گوید مواظب باشید؛ معتادِ گرسنه، عصبانی، تنها و خسته باید مراقب باشد. این احساسات می‌توانند برای ما خطرناک باشند. می‌توانند ما را از برنامه‌ دور کنند. ما باید غذایمان را منظم بخوریم. اگر خیلی گرسنه بمانیم، عصبی می‌شویم. و آن‌وقت چیزهایی می‌گوییم که بعدها افسوسش را می‌خوریم. 

ما باید خشم‌ را به قدرت برترمان تسلیم کنیم، وگرنه این خشم تبدیل به غضب می‌شود. 

ما در بهبودی به کمک دوستان‌مان نیاز داریم. اگر زیاد تنها بمانیم، ممکن است دوباره لغزش کنیم و به دوست قدیمی‌مان، اعتیاد رجوع کنیم. 

ما خودمان به تنهایی نمی‌توانیم هوشیار بمانیم. ما برای مواجهه با زندگی به ذهنی پاک و آزاد نیاز داریم. اگر خیلی خسته شویم، تمایل داریم به اینکه به حال خودمان دل بسوزانیم و تأسف بخوریم. خستگی با خودش فکر‌های ناجور می‌آورد.

نیایش امروز: قدرت برتر، شعار گرسنه، عصبانی، تنها، خسته را از یادم مبر. کمکم کن که زیادی گرسنه، خشمگین، تنها یا خسته نمانم.

↔         ↔         ↔

بسا چيزها در آسمان‌ها و زمين است، كه فلسفه تو حتی به خواب هم نبیند. (ویلیام شکسپیر)

بدان و آگاه باش که چه بسیار خوبی بر این تکه‌سنگِ معلق در فضا هست که حتی در خیال نگنجد. من هر آنچه خوبی در این زندگی هست، طلب می‌کنم. به من زندگی داده شده تا از همه‌چیز لذت ببرم.

(از کتاب Keep It Simple)