باید یاد بگیریم جور دیگری فکر کنیم/۲۶ اسفند

باید یاد بگیریم جور دیگری فکر کنیم/۲۶ اسفند

گذشته‌مان نشان می‌داد که سال‌ها قبل از آن‌که خودمان اطلاع داشته باشیم، بیماری الکلیسم در ما ریشه دوانیده و مصرف الکل دیگر برای تفریح و خوش گذرانی نبوده و این ابتدای مسیری است که مرگ تدریجی را به همراه دارد.

(کتاب دوازده قدم و دوازده سنت، قدم اول، صفحه ۲۷)

مشروب کمکم می‌کند؟

وقتی هنوز مشروب می‌خوردم، نمی‌توانستم در هیچ‌یک از اتفاقاتی که در زندگی رخ می‌داد، طوری واکنش نشان دهم که دیگران، آدم‌های سالم‌تر می‌توانستند. کوچک‌ترین اتفاقی باعث می‌شد از درون احساس کنم که باید مشروب بخورم تا نسبت به وضعیت بی‌حس شوم. اما این بی‌حسی چیزی را بهتر نمی‌کرد، بنابراین بیشتر خودم را در مشروب غرق می‌کردم تا فرار کنم. امروز دیگر من باید بدانم که به الکل اعتیاد دارم. نباید فکر کنم که بر عادت مشروب خوردنم فائق آمده‌ام یا اینکه کنترل زندگی‌ام را به دست گرفته‌ام. چنین احساسی در فرایند بهبودی، مهلک است.

از کتاب Twenty-Four Hours A Day

اندیشه امروز

زندگی دوباره را نمی‌توان یک‌شبه ساخت. باید برنامه‌ را آرام‌آرام تمرین کنم، قدم به قدم. ناخودآگاه ذهن ما باید دوباره تربیت شود. باید یاد بگیریم جور دیگری فکر کنیم. باید به جای تفکر متأثر از الکل به تفکر هوشیار عادت کنیم. هر کس که تجربه اعتیاد به الکل را از سر گذرانده باشد، می‌داند تفکر متأثر از الکل این قابلیت را دارد که دقیقاً در موقعیت‌هایی که اصلاً انتظارش را نداریم، دوباره به ما بازگردد. دوباره ساختن زندگی فرایندی آهسته است، اما اتفاق می‌افتد، اگر ما برنامه ای‌ای را درست دنبال کنیم. حالا از خود می‌پرسم که آیا دارم زندگی تازه‌ای را بر پایه‌ هوشیاری می‌سازم؟

از کتاب Keep It Simple

واقعیت این است که تغییر اتفاق می‌افتد… باید بیفتد. شما باید از آن استقبال کنید.

(جان هرسی، نویسنده امریکایی)

تغییر ترسناک است. سخت است. نیاز است. گاهی احساس بدی به آدم می‌دهد. اما از یک چیز می‌توان مطمئن بود: دائم در حال رخ دادن است. درست آن زمان که فکر می‌کنیم زندگی‌مان دارد سر و سامان می‌گیرد، به یکباره تغییر می‌کند. ما نمی‌توانیم زندگی را متوقف کنیم. ما پیش می‌رویم. نمی‌توانم تا ابد در یک نقطه بمانیم. جهان تغییر می‌کند. زندگی ادامه دارد. همیشه چیزهای جدیدی برای انجام دادن و یاد گرفتن است. تغییر یعنی ما همیشه از جهاتی مبتدی هستیم. باید به دنبال خرد و شجاعت باشیم. و این را با گوش دادن، نیایش و مراقبه به دست می‌آوریم. وقتی طلب می‌کنیم، قدرت برترمان یادمان می‌دهد که تغییر مثبت بر خودمان اعمال کنیم.

نیایش امروز: قدرت برتر، کمکم کن ایمان بیاورم که تو می‌خواهی تغییر مثبت در من به وجود بیاید.

فعالیت امروز: امروز من درباره تغییراتی که در زندگی‌ام رخ داده، فکر می‌کنم. من زندگی سختی را پشت سر گذاشته‌ام و جان سالم به در برده‌ام.  با کمک خدا بیشتر تغییر می‌کنم و بهتر خواهم شد.

من می‌توانم به رشد خود ادامه دهم.