بردباری/۲۰ فروردین

بردباری/۲۰ فروردین

زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند.

به دلایل بی‌شمار، آدم‌هایی که به الکل اعتیاد دارند، با دیگران به مشکل برمی‌خورند. خیلی عجیب نیست بشنویم کسی با فامیلی به خاطر یک سوء‌تفاهم احمقانه سال‌ها قطع ارتباط کرده است. متأسفانه بعضی‌هامان حتی بعد از ورود به ای‌ای، شِکوه‌های قدیمی را فراموش نمی‌کنیم. 

کلید آرامش ما در زندگی این شعار است: «زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند.» اگر ما کمی در این شعار تأمل کنیم، هم خودمان می‌خواهیم که آزاد زندگی کنیم و هم اجازه ‌می‌دهیم دیگران بدون دخالت ما شیوه زندگی‌شان را انتخاب کنند. هر چه باشد، اگر یک چیز باشد که ما الکلی‌ها از آن بیزاریم، همان مزاحمی (الکل) بود که داشت برای زندگی‌مان تصمیم می‌گرفت. نه کسی صلاحیت یا درک آن را دارد که به ما می‌گوید چطور باید زندگی کنیم و نه ما باید سعی کنیم دیگران را کنترل کنیم. ما یک وظیفه بزرگ داریم و آن غلبه بر مشکلات است. نه وقت و نه خِردش را داریم که زندگی دیگران را مدیریت کنیم.

اگر همه انسان‌ها و همه ملت‌ها پیرو شعار «زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی‌شان را بکنند» باشند، صلح جهانی برقرار خواهد شد. با به کار گرفتن این شعار هم می‌توانیم به کشمکش‌های زندگی‌مان خاتمه دهیم و هم جلو کشمکش‌های تازه را پیش از آنکه به مشکلات جدی تبدیل شوند، بگیریم.

از امروز به خاطر خواهم سپرد که کسی مسئولیت کنترل رفتار و اخلاق همسایگانم را به من نسپرده است. من یک شغل دائمی دارم و آن محافظت از خودم است.

(از کتاب Walk In Dry Places)

افکارمان مسموم شده بود

هیچ آنهایی وجود ندارد، ما همه ما هستیم. (شعار پشت ماشینی)

برای بیشترِ ما اعتیاد پر از شک بود. خودباوری را ازمان گرفته بود. افکارمان را مسموم کرده بود. تقریباً دیگر به هیچ‌چیز باور نداشتیم. خطر نمی‌کردیم. همیشه به دنبال راه آسان‌تر، بی‌دردسرتر بودیم. در بهبودی، ما دوباره ایمان می‌آوریم. به برنامه ایمان می‌آوریم. به قدرتی برتر ایمان می‌آوریم. به آدم‌ها و به مرور زمان، دوباره به خودمان ایمان می‌آوریم. دوباره می‌توانیم خطر کنیم. می‌توانیم هوشیار بمانیم، چرا که ایمان داریم، چرا که خطر می‌کنیم. وقتی هوشیار می‌شویم، تقریباً می‌توانیم با کمک دیگران با همه‌ چیز مواجه شویم.

نیایش امروز: قدرت برتر، من یاد گرفته‌ایم که به تو ایمان بیاورم. کمکم کن به خودم هم ایمان بیاورم. در من موهبی هست که باید نثار این دنیا کنم. کمکم کن که سخاوتمندانه نثارش کنم.

(از کتاب Keep It Simple)

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد