من خودم را تشویق و حمایت خواهم کرد/۲۴ اسفند

من خودم را تشویق و حمایت خواهم کرد/۲۴ اسفند

زندگی گذشته خود را مرور کردیم. هیچ معیاری را جز صداقت و دقت به کار نگرفتیم. پس از اتمام، آن را با دقت بررسی کردیم.

(کتاب الکلی‌های گمنام، چگونگی عملکرد، صفحه ۶۵)

نقل قول از کتاب Hour To Hour 

یک روز هوشیار دیگر از راه رسید. همچنان با آغوش باز پذیرای آنهایی باشید که نسبت به شما زمان کمتری را در انجمن ا‌ی‌‌ای گذرانده‌اند. ما هر روز یک کار مهربانانه برای کسی می‌کنیم: قهوه می‌ریزیم. تازه‌واردی را تا صندلی‌اش همراهی می‌کنیم. صندلی‌ها را بعد از جلسه مرتب می‌کنیم.

خدایا حالا که تو را درک کرده‌ام، هر روز نشانم بده کار خوبی را که می‌توانم در حق دیگری بکنم.

خود را در عمل دوست داشتن

من می‌خواهم امروز کاری ویژه برای خودم بکنم. نثار دیگران کردن و از خود دریغ کردن کارساز نیست. من می‌خواهم جوری با دیگران رفتار کنم که با خودم رفتار می‌کنم. اگر با خودم خساست به خرج بدهم، بالاخره یک‌جا با دیگران هم چنین رفتار خواهم کرد. اگر به خودم سخت بگیرم، به دیگران هم سخت خواهم گرفت. من تنها کسی‌ام که تمام ساعات روز را با خودم هستم و می‌دانم چه چیز حالم را خوب می‌کند. چه چیز باعث می‌شود که از درون احساس ثبات کنم. امروز من خودم را تشویق، حمایت و تحسین می‌کنم. هر بار که کاری مطلوب برای خودم انجام می‌دهم، از خودم تشکر می‌کنم. هر بار کاری را درست انجام می‌دهم، به خودم می‌گویم «آفرین». من بهترین مشوق خودم خواهم بود.

من خودم را تشویق و حمایت خواهم کرد.

(دکتر تیان دیتون)

اندیشه امروز

برنامه ای‌ای بیشتر از آنکه تنها راهی برای غلبه بر اعتیاد به الکل باشد، روشی برای ساختن یک زندگی تازه است، چرا که در ای‌ای ما فقط جلو مشروب خوردن را نمی‌گیریم. ما بارها در گذشته، زمانی که مثلاً رفته بودیم «توی ترک»، این کار را کردیم. و البته که همیشه دوباره شروع کردیم به مشروب خوردن، چرا که تنها منتظر بودیم دوباره زمان سقوط فرا برسد. وقتی با ای‌ای هوشیار شدیم، کم‌کم حالمان بهتر شد. در روزهای مشروب‌خواری، حالمان روزبه‌روز بدتر و بدتر می‌شد. دائم در حال سقوط بودیم. آدم یا سقوط می‌کند یا صعود.

آیا من دارم صعود می‌کنم، بهتر و بهتر می‌شوم؟

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد