این چرخه بهبودی را پایانی نیست/۸ دی

این چرخه بهبودی را پایانی نیست/۸ دی

دوستم لزوم مطلق به کارگیری این اصول را در تمام موارد زندگی گوشزد کرد و مخصوصاً کمک به دیگر الکلی‌ها را همچنان که او به من کمک کرده بود امری ضروری خواند. او گفت: ایمان بدون عمل، ایمانی مُرده است. این مطلب کاملاُ در مورد الکلی‌ها صدق می‌کند، زیرا اگر یک الکلی نتواند تکامل و بسط زندگی معنوی خود را از طریق فداکاری و کمک به دیگران دنبال کند، نتیجتاً قادر نخواهد بود از آزمایشات و پستی و بلندی‌هایی که در مقابل اوست جان سالم بدر برد. اگر او به دیگران کمک نکند، مسلماً دوباره کارش به مشروب‌خواری کشیده خواهد شد و اگر مشروب بخورد یقیناً خواهد مُرد. که در آن صورت ایمانش هم در واقع می‌میرد.

آری برای ما الکلی‌ها مسائل این گونه هستند.

(کتاب الکلی های گمنام، داستان بیل، صفحه ۱۴ و ۱۵)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

ما هرگز از چیزی که به‌واقع نمی‌خواهیم، سیر نمی‌شویم. ما خود مواد را نمی‌خواهیم، آن امیدی را که با خودش می‌آورد، آن تمامیت، رضایت، فرار از درد را می‌خواهیم.

خدایا حالا که تو را لمس می‌کنم، نشانم بده که واقعاً چه می‌خواهم.

روح هستی فرا می‌خواند

روح هستی از درون و بیرون مرا فرا می‌خواند. با صدایی آرام و ظریف توی گوش درونم زمزمه می‌کند. هر چه بیشتر روح هستی بر من بیشتر آشکار می‌شود، جسمم زنده‌تر می‌شود. حتی لازم نیست برایش جایی در خودم باز کنم، چرا که در تک‌تک منافذم نفس می‌کشد. انرژی جای کرختی را می‌گیرد. جای پوچی را می‌گیرد و باعث می‌شود که از وجود خودم لبریز باشم. اگر بخواهم که حس کنم، بشنوم و ببینم، آن‌وقت می‌توانم موهبت گوش دادن را ببینم، می‌توانم درس بگیریم. نشانه‌های ظریفی که به ما یاد می‌دهند، چطور قدر آنچه را داریم، بدانیم و پذیرای تجربه‌های بیشتر باشیم.

من به دنبال نشانه‌های روح حاکم بر هستی در زندگی‌ام هستم.

(دکتر تیان دیتون)

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

این چرخه بهبودی را پایانی نیست. اصلاً چرخه نه آغاز دارد، نه پایان. گفته می‌شود بهبودی زمانی آغاز می‌شود که شما به اندازه کافی از آنها که پیش از شما این مسیر را رفته‌اند، درس گرفته باشید و تجارب‌تان را در اختیار آنها که از شما عقب‌ترند، بگذارید. عشق آن فرآیندی است که این چرخه را می‌چرخاند.

وقتی بعد از جلسه‌ای، دست در دست یا بازو در بازو می‌ایستیم، عشقی را که در چرخه بهبودی‌مان موج می‌زند، فرو می‌کشم.

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد