ندای درون/۲۰ شهریور

ندای درون/۲۰ شهریور

زمانی طولانی پیش از این که دیگران در مورد استفاده‌ی بیش از حد از الکل نق بزنند و مرا تحت فشار بگذارند، من صدای آزار دهنده‌ی دلم را می‌شنیدم؛ صدایی از درون خودم، حقیقی و راست ــ این واقعیت انکارناپذیر را به‌من گوشزد می‌کرد که کنترل خود را در برابر نوشیدن الکل از دست داده‌ام و دیگر در برابر آن قدرتی ندارم.

حال می‌دانم که این ندای درونی خداوند بوده است. خدائی همان گونه که درکش کردم سخن می‌گوید. با توجه به آن‌چه من از حافظه‌ی پیشین خود به یاد دارم و همچنین تأکیدات انجمن الکلی‌های گمنام، خداوند ــ یا یک موجود خوب ــ از درون هر یک از ما سرچشمه می‌گیرد.

(کتاب به این باور رسیدیم، ص ۱۴۶)

↔↔↔↔

تسلط و توقع

موضوع اساسی که ما قادر به درک آن نیستیم، ناتوانی کامل‌مان در ایجاد شراکتی درست با انسان‌های دیگر است. خودشیفتگی ما می‌تواند «دو» چاه ویرانگر در مسیر زندگی‌مان حفر کند. یکی آن‌که بخواهیم دیگران را تحت نفوذ خود و سلطه‌ی خود قرار دهیم و دیگر آن‌که بیش از حد متکی به دیگران شویم.

اگر زیاد به دیگران اتکا کنیم، از آنجایی که آنها هم مثل ما انسان هستند و نمی‌توانند پیوسته نیازهای ما را برآورده سازند، دچار سرخوردگی می‌شویم. در چنین وضعیتی احساس عدم امنیت در ما به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یابد.

اگر هم عادت کنیم که از دیگران در جهت نیل به اهداف خود استفاده‌ی ابزاری کنیم آن‌ها نیز روی‌گردان شده و به سختی مقاومت خواهند کرد. در چنین شرایطی احساسات ما جریحه دار شده و آزرده خاطر می‌شویم و هوس انتقام به سرمان می‌زند¹.

وابستگی یعنی توقع. توقعی برای تسلط و کنترل بر افراد و شرایطی که در آن هستیم².

۱ کتاب دوازده ودوازده، صفحه ۵۶ تا ۵۵

۲ مجله گریپ واین، ژانویه ۱۹۵۸  

↔↔↔↔

مراقبه امروز

به نظر می‌رسد خدا وقتی می‌خواهد خودش را به انسان نشان دهد، در قالب شخصیتی زیبا جلوه می‌کند. به شخصیتی بیندیشید که نمود ویژگی‌های خدا باشد. سعی کنید تا آنجا که می‌توانید شخصیت خودتان را به این شخصیت نزدیک کنید. وقتی زیبایی یک شخصیت بر ما اثر می‌گذارد، تصویری از خود بر جای می‌گذارد که در اعمال ما بازتاب پیدا می‌کند. بنابراین به دنبال شخصیت‌های زیبای اطراف‌تان بگردید.

نیایش امروز

دعا می‌کنم که زیبایی‌های شخصیت‌های اطرافم را ببینم تا آن زیبایی بخشی از روح من شود. دعا می‌کنم که بازتابی از آن شخصیت در زندگی خودم باشم.

گام‌های دوازده گانه

هنگامی که مشیت خداوند با اراده‌ی ما انطباق پیدا می‌کند که آن را در راه معقول به کار گیریم. چنین پدیده‌ای برای همگی ما با حیرت زیاد تلقی می‌شود. تمامی مشکلات ما به‌خاطر درست به‌کار نبردن نیروی اراده بوده است و ما سعی کرده بودیم که مشکلاتمان را با نیروی اراده بمباران کنیم، به‌جای آنکه تلاش کنیم تا این نیرو را در موافقت با مقصود خداوند برای خود درآوریم و برای امکان هر چه بیشتر این مهم که چکیده برنامه الکلی‌های گمنام است و قدم سوم این در را باز میکند.

(کتاب ۱۲ قدم و ۱۲ سنت، صفحه ۴۳)