احساس تنهایی ما برطرف می‌شود/۲۹تیر

احساس تنهایی ما برطرف می‌شود/۲۹تیر

تقریباً بدونِ استثناء، الکلی‌ها با احساسِ انزوا و تنهایی شکنجه شده‌اند.(بیل دابلیو)

تنهایی خیلی دردناک است. بدترین لحظه‌های عمر من در تنهایی و دلتنگی گذشت. کاش صبح که از خواب بیدار می‌شوم هرگز دوباره تنها نباشم. ما باید در جاهای بیشتری حس کنیم تنها نیستیم، درست مثل زمانی که داخل جلسات بهبودی هستیم.

من معتاد به الکل و مواد مخدر، تقریبا از تنهایی مُردم. حتی الان که پاک هستم فکر تنها بودن روحم را آزار می‌دهد.

گفته میشود رفتن در افکار معتادگونه خودمان مانند رفتن پشت خاکریز دشمن است. ما در افکارمان گم میشویم به این خاطر که در قلمرو ناشناختهای قدم گذاشتهایم. نباید اجازه بدهیم ذهنمان در این قلمرو ناشناخته سرگردان شود، خارج شدن از این حس تنهایی خیلی سخت نیست.

ما زندگی های متفاوتی داشتیم و سفرهای مختلفی را پیمودیم. هرکدام از ما به نوعی به درماندگی رسیدیم. بعضی از ما در کنار خانواده احساس تنهایی می‌کردیم. برخی با رازهای خود تنها ماندیم. آخر سر همه ما در جستجوی امید و برای یک زندگی بهتر به برنامه ۱۲ قدمی آمدیم.

اینجا فهمیدیم اگر میخواهیم آرامش خود را دوباره به دست آوریم، باید از «نیرویی برتر از خود» طلب کمک کنیم. فهمیدیم که وابستگی به نیرویی برتر نه تنها ما را محدود نمیکند بلکه ما را آزاد می سازد و از تنهایی در می آورد.

بسیاری از ما که از روی دلتنگی شدید ناشی از اعتیاد به انجمن معتادان گمنام  یا الکلی‌های گمنام آمده بودیم پس از شرکت در جلسات بهبودی و مشارکت با دیگران، شروع به پیدا کردن دوستان جدید میکنیم و در اکثر اوقات احساس تنهایی و دلتنگی ما برطرف میشود.

↔         ↔         ↔

اندیشه امروز

طی سال‌های مشروب‌خواری، ما به خودمان و همه ثابت کردیم که به قدرت اراده خودمان نمی‌توانیم جلو مشروب خوردن‌مان را بگیریم. به ما ثابت شده که در مقابل قدرت بیماری اعتیاد ناتوانیم. بنابراین تنها راهی که توانستیم از طریق آن جلو مشروب خوردن‌مان را بگیریم، تسلیم در برابر قدرتی بزرگ‌تر از خودمان بود. ما این قدرت را خدا می‌نامیم. شما تنها زمانی این برنامه را می‌فهمید که زانو بزنید و خودتان را به خدا تسلیم کنید و او را درک کنید. تسلیم یعنی زندگی‌تان را در دست‌های خدا بگذارید. آیا با خدا عهده کرده‌ام که سعی کنم طوری زندگی کنم که او برای من می‌خواهد؟

مراقبه امروز

قدرت معنوی از ارتباط با خدا در دعا و ساعات سکوت مراقبه می‌آید. من باید دائماً در پی ارتباط معنوی با خدا باشم. این تجربه‌ای است مستقیم بین من و خدا. آنها که به واسطه کلیسا در پی این تجربه‌اند، همیشه آن شادمانی و شگفتی ارتباط معنوی با خدا را احساس نمی‌کنند. از پس این ارتباط مستقیم زندگی، شادمانی، صلح و شفا می‌آید. بسیاری از مردم نمی‌دانند که این قدرت تنها از طریق ارتباط معنوی مستقیم با خدا به‌شان عطا می‌شود. 

نیایش امروز

دعا می‌کنم که احساس کنم قدرت خدا از آن من است. دعا می‌کنم بتوانم با آن قدرت، توانایی مواجهه با هر چیزی را داشته باشم.