قدم به قدم و مرحله به مرحله

قدم به قدم و مرحله به مرحله/۳۰آذر

آری، یک دروره‌ی بازسازی طولانی در پیش داریم و باید دست به کار شویم. این که با مِن‌مِن کردن ابراز تاسف کنیم به هیچ وجه جواب گو نیست.

(کتاب الکلی‌های گمنام، شروع اقدامات، صفحه ۸۳)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

پافشاری لجوجانه به حفظ روابط قدیمی‌ای که از اساس بر پایه مصرف مواد شکل گرفته‌اند، در واقع ضایع کردن فرآیند بهبودی است. آیا این بیماری ما نیست که همیشه بهانه «خوبی» برای نزدیک ماندن به مواد پیدا می‌کنیم؟

این قدرت را به من بده تا به توصیه‌های آنهایی که با من کار می‌کنند، گوش دهم. قدرت بده تا حالا به توصیه‌هایی که می‌شنوم، عمل کنم.

↔         ↔        ↔

بسیاري از الکلی ها افرادی پُرشور و افراطی هستند و قاعدتاً در آغازِ بهبودی یکی از دو طریق زیر را به عنوان یک قاعده در پیش خواهند گرفت. آنها یا برای اینکه بتوانند از لحاظ شغلی روی پايِشان بایستند خود را غرقِ کار می‌کنند و یا چنان فکر و ذکرِشان متوجه زندگیِ جدیدشان در انجمن می‌شود که جایی برای صحبت یا فکر کردن در مورد مسائل دیگر باقی نمی‌مانَد. در هر دو صورت مشکلات خانوادگیِ بخصوصی به وجود خواهد آمد.

(کتاب الکلی‌های گمنام صفحه ۱۲۵)

قدم به قدم و مرحله به مرحله

ذهن خویش را با معماهایی که قادر به حلشان نیستی مغشوش مکن.

شاید تا زمانی که عمرت به پایان رسد، بعضی از راه‌حل‌ها هرگز به تو نشان داده نشوند. از دست دادن ناگهانی عزیزان، ناهمواری‌های مسیر زندگی، درگیر نقایص شدن و گمراه شدن‌ها و بسیاری از موارد گیج‌کننده‌ای که شاید تا روزی که به زندگی جاودان دست یابی، برای تو مجهول بمانند.

«ای بنده من، من حرف‌های زیادی برای گفتن به تو دارم، اما اکنون تو از تحمل آنها عاجزی.»

پس تو تنها می‌توانی قدم به قدم و مرحله به مرحله، در مسیر خویش به سوی ادراکی برتر و آگاهی به‌پیش روی.

دعا می‌کنم باشد که راضی باشم به اینکه آنچه را اکنون تاریک می‌بینم زمانی در نظرم روشن و شفاف جلوه کند. دعا می‌کنم باشد که ایمان داشته باشم روزی با حقیقت روبرو خواهم شد.


برای یک الکلیِ در حالِ بهبودی، “عمل” بایستی قبل از “درک” و “ایمان” قرار گیرد … ما باید درست عمل کنیم تا فکرمان درست شود، نه اینکه بنشینیم و فکر کنیم به امید اینکه عملکردمان درست شود.

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

همه مشکل دارند. ولی این خود مشکل نیست که مشکل اصلی است. مشکل اصلی چگونگی برخورد تو با مشکل است.

من به برنامه سرمی‌سپارم، نه به مشکل.

از کتاب Walk Softly and Carry a Big Book

آیا می‌خواهی اجازه بدهی که روزگار ناخوش، کام‌ات را تلخ کند یا شیرین‌؟

نقل قول از کتاب Time for Joy

من امروزم را همان‌طوری زندگی می‌کنم که دلم می‌خواهد زندگی‌ام را به خاطر بیاورم.

نقل قول از کتاب Alkiespeak

تمام دوازده قدم را می‌توان در دو کلمه خلاصه و بازگو کرد: عشق و خدمت.

(دکتر باب)