از نو آغاز کنیم

باقی زندگی‌مان را از نو آغاز کنیم/۱۹ بهمن

ما پذیرفتیم که در مقابل الکل قدرتی نداشتیم…(بخش اول قدم اول)

در قدم اول، ما ناتوانی خود در مقابل الکل و مواد مخدر می‌پذیرم. اما ناتوانی ما فقط محدود به اینها نیست. ما در برابر چیزهایی زیادی ناتوانیم. در برابر آدم‌ها. آنچه نیروی برترمان برایمان رقم زده است. پیش از بهبودی، ما تنها به کنترل باور داشتیم. همه چیز را کنترل می‌کردیم. در واقع با حقیقتی بنیادی، اینکه در برابر بخش زیادی از زندگی ناتوانیم مبارزه می‌کردیم. وقتی این حقیقت را می‌پذیریم، تازه می‌فهمیم چه قدرتی داریم. ما قدرت انتخاب داریم. وقتی تنهاییم، این قدرت را داریم که دست‌مان را به سوی دیگران دراز کنیم، چه برای کمک و چه دوستی. این قدرت را داریم که انتخاب کنیم چگونه زندگی کنیم.

نیایش امروز: نیروی برتر، کمکم کن تا بدانم این تو هستی که زندگی‌ام را پیش می‌بری. کمکم کن بدانم که قدرت، از پسِ پذیرشِ بی‌قدرتی به دست می‌آید.

فعالیت امروز: من در مقابل بخش اعظم زندگی قدرتی ندارم. امروز امیدوارم که این حقیقت را درک کنم. امیدوارم که ببینم واقعاً چه چیز در دستان من است و چه نیست.

(از کتاب Keep It Simple)

آغاز، مهم‌ترین بخش کار است. (افلاطون)

وقتی موقع خواب می‌شود، ما کمی غمگین می‌شویم، چرا که می‌دانیم یک روز دیگر به پایان رسیده‌ است. شاید کمی حس از دست دادن در ما به وجود بیاید، از دست دادن زمان، فرصت‌ها، تکه‌ای از زندگی که برای همیشه رفته است. یا شاید افسوس درشت‌گویی‌هایی را که کرده‌ایم، بخوریم.

اما می‌توانیم نگاه واقع‌بینانه‌تری به زندگی داشته باشم و بگوییم شب‌ها به خواب رفتن زیباست، چرا که هنگام صبح، روشنایی روز از راه می‌رسد. ما نمی‌توانیم اشتباهات امروز را پاک کنیم، اما می‌توانیم آن را به گذشته بسپاریم. می‌توانیم امید به فردا ببندیم. فردا برایمان فرصتی طلایی خواهد بود تا گذشته را جبران کنیم، تغییر ایجاد کنیم، از زمان استفاده بهینه کنیم و باقی زندگی‌مان را از نو آغاز کنیم.

زندگی را چند پایان‌‌ و آغازهای بسیار می‌سازند. من می‌توانم انتخاب کنم که به یک الگوی بی‌ثمر پایان دهم و این انتخاب را فرصتی دوباره ببینم.

(از کتاب One More Day) 

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد