خوداتکایی/۲۵ آذر

خوداتکایی/۲۵ آذر

از میان‌برها حاصلی نگرفتیم. به نقطه‌ی تغییر رسیدیم. با تسلیم کامل از خداوند درخواست محافظت و مراقبت نمودیم.

(کتاب الکلی‌های گمنام، چگونگی عملکرد، صفحه ۵۹)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

حقایقی که در برنامه‌های دوازده قدمی آموزش داده می‌شود، جهان‌شمول است. چیز تازه‌ای نیست. اصولی است که نتیجه سال‌ها تجربه و معنویت است. آنچه که تازه است، درک خود ماست از اینکه زندگی کردن با این اصول ما را از شر اعتیاد خلاص می‌کند.

خدایا تو را سپاس می‌گویم، حالا که تو را می‌فهمم، که به من این قدرت را داده‌ای با تلاش خالصانه‌ام در مشق این اصول بتوانم از اعتیاد دور بمانم.

خوداتکایی

امروز من مالک حقیقت بهبودی خویشم. اگر می‌خواهم در زندگی و در درونم مسلط و قوی باشم، باید یک باغ در روحم بکارم. باغی که از آن تغذیه شود و تغذیه کنم. بهشت زیبایی‌ها. من صدای خودم را خواهم یافت و آوازم را سر خواهم دارد، چرا که اگر خودم نخوانمش، خوانده نمی‌شود. این تمام دارایی من است و کافی است. دیگر نیاز نیست چیزی را به کسی ثابت کنم. به خانه بازگشته‌ام، به خودم. حقیقت این است که من تمام مدت همین‌جا بودم، اما فراموش کرده بودم خودم را پیدا کنم. در عوض، در دیگران به دنبال خودم بودم و در قصه‌های آنها گم شده بودم. امروز دیگر گمشده نیستم. می‌دانم که تنها باید در درون خودم به دنبال خودم بگردم و هیچ‌کس جز خودم نمی‌تواند مرا به خودم برساند. از تو سپاسگزارم، ای زندگی که اجازه دادی این حقیقت را ببینم.

(دکتر تیان دیتون)

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

وقتی به قدم ششم و هفتم می‌رسیم، باید صادقانه از خودمان بپرسیم که «آیا واقعاً می‌خواهم این نقص اخلاقی را کنار بگذارم یا فقط می‌خواهم از شر نتیجه‌اش خلاص شوم؟»

چون الکلی هستم، این اجازه را ندارم که بگذارم الکل بر رفتارم سوار باشد.


ما ممکن است موانعی که بر سر راه ما هستند را با نقص‌های خود اشتباه بگیریم.

(کتاب پاك زيستن، معتادان گمنام)

اگر پاک و هوشیار هستید، معجزه تا همین‌جا هم اتفاق افتاده است. صبر داشته باش، ناممکن‌ها کمی زمان می‌برد.

 (Walk Softly and Carry a Big Book)

نیایش امروز

دعا می‌کنم که تمام نیازهای معنوی مرا خداوند تأمین کند. دعا می‌کنم از قدرتی که دریافت می‌کنم برای کمک به دیگران استفاده کنم.

(ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد)