دگرگونی معنوی/۱۰ دی

دگرگونی معنوی/۱۰ دی

بزرگترین دلیل هم‌بستگی ما، راه حل مشترکی است که پیدا کرده‌ایم. ما در این راه، به‌طور کامل با یکدیگر توافق داریم و برادرانه و با هماهنگی دست در دست هم در حرکت هستیم و این است پیام بزرگی که این کتاب به کسانی که از بیماری الکلیسم رنج می‌برند، هدیه می‌کند.

(کتاب الکلی‌های گمنام، راه‌حلّی وجود دارد، صفحه ۱۷)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

دیگر وقت آن رسیده که دست به کار شوید و به جای آنکه خودتان بخشی از مشکل‌تان باشید، به دنبال را‌ه‌حلی بروید. یاد آخرین نشئگی، آخرین خماری و آخرین سرگشتگی نومیدانه خود بیفتید و دست به کار شوید. بعد قصه‌تان را با نفر بعدی که همین درد شما را دارد، به اشتراک بگذارید و به او بگویید که چطور از آن نقطه قدم به مسیر هوشیاری گذاشته‌اید.

خدایا به من نشان بده آن دیگری را تا قصه‌ام را با او قسمت کنم.

دگرگونی معنوی

امروز من می‌دانم که برای تغییر زندگی‌ام اول باید خودم را عوض کنم. تنها با دگرگونی درونی/معنوی است که می‌توانم زندگی‌ امروزم را به عنوان انسانی زنده، روشن و کامل تجربه کنم. وقتی می‌گویم طرفدار صلح جهانی‌ام، اول باید این را بفهمم که بدون صلح درونی، صلح جهانی وجود نخواهد داشت. یکی از راه‌هایی که از طریق آن می‌توانم به بشریت خدمت کنم، این است که در درون خودم آدمی کاملاً معنوی باشم که به همه‌ فرقه‌ها و باورها احترام می‌گذارد، اما به خودش به عنوان منشاء حقیقتِ برتر تکیه می‌کند و می‌داند که همه به یک میزان به آن منبع خرد دسترسی دارند. من امروز درون خودم به دنبال حقیقت می‌گردم، نه بیرون. دیگر صبر نمی‌کنم که صلح خود به خود مثل پاداش در مقابل رفتار نیک تقدیم من شود، بلکه روی خودم کار می‌کنم، تا جایی که به صلح برسم.

من درون خودم به دنبال حقیقت می‌گردم.

(دکتر تیان دیتون)

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

مکس لرنر، روزنامه‌نگار امریکایی می‌گوید: «نقطه عطف فرآیند رشد زمانی است که آدمی منشاء قدرت درون خود را که از پسِ تمام رنج‌ها برمی‌آید، کشف می‌کند. این قدرت بر پایه‌ خویشتنداری و اصول معنوی به دست می‌آید.»

آماده می‌شوی، رخ می‌نمایی، رشد می‌کنی.

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد