خود بزرگ‌بینی/۸ بهمن

خود بزرگ‌بینی/۸ بهمن

این همان دوستی است که شما را متحیّر کرده است، به ویژه ضعفش در کنترل مشروب. او در حال مشروب‌خواری کارهای بی‌معنی، غیرقابل تصور و غم‌انگیزی انجام می‌دهد. او یک دکتر جکیل و مستر هاید واقعی است. او را به‌ندرت در حال تعادل می‌توان دید و همیشه تقریباً مست‌ِلایَعقل است. شخصیت او در حالت مستی شباهت چندانی به حال طبیعی او ندارد. او ممکن است یکی از بهترین آدم‌های این دنیا باشد، اما پس از یک بار مشروب‌خواری تبدیل به موجودی غیر‌قابل تحمل، خطرناک و ضداجتماعی می‌شود. او نبوغ زیادی در بی‌خیال شدن و غفلت بی‌جا و نابه‌هنگام دارد و این مسئله مخصوصا در زمانی که اخذ تصمیمی حساس و یا حفظ تعهدی مهم در پیش است به چشم می‌خورد. او اغلب در تمام موارد، معقول و متوازن است، اما اگر پای مشروب در میان باشد، تبدیل به آدمی خودخواه و ناصادق می‌شود. او غالباً از استعداد سرشار و قدرتی ویژه برخوردار است. به فنون و رموز مختلف آگاهی دارد و آینده‌ی کاری درخشانی در انتظارش می‌باشد. او از تمام این استعدادهای خدادای برای تامین آینده‌ی خود و خانواده‌اش به نحو احسن استفاده می‌نماید و سپس، با یک سری مشروب‌خواری نامعقول، تمام رشته‌ها را پنیه می‌کند.

(کتاب الکلی‌های گمنام، صفحه ۲۱)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

دوازده قدم برنامه ما از اساس با این هدف طراحی شده که ذهن سردرگم معتاد را نظم ببخشد و قانونمند کند. سلامت معنوی منجر به سلامت ذهنی و روحی می‌شود. حتی اگر متوجه نشویم فرآیند برنامه چطور جلو وسوسه و عطش ما را می‌گیرد، باید اعتماد کنیم که در نهایت به‌مان جواب خواهد داد.

وقتی به اطرافیانم نگاه می‌کنم و موفقیت‌شان را می‌بینم، می‌دانم که این فرآیند کارساز خواهد بود، حتی با اینکه روشن نیست چطور این اتفاق می‌افتد.

خود مهم‌پنداری

از امروز تصمیم می‌گیرم که به ذهنم مرخصی بدهم. جلو دویدنش را بگیرم. چرا که به جز من و نگرانی‌ها و وسواس‌هایم، چیزهای دیگری هم در این دنیا و در زندگی هست، به مراتب مهم‌تر. دیگر نمی‌خواهم برای هر چیز کوچکی بیشتر از ارزش واقعی‌اش اهمیت قائل شوم. در مقایسه با عظمت دنیا، تمام دلخوری‌های بی‌ارزش و حقیر من آن‌قدرها هم مهم نیست. نباید به‌ قدری آنها را جدی بگیرم که آرامش درونم را ازم بگیرد. وقتی به طور دائم ذهنم را مشغول بدی‌ها می‌کنم، خوبی‌ها را از یاد می‌برم. فرق است بین خود مهم‌پنداری و ارزش به خود. خود‌ مهم‌پنداری آدم را در دام عقده‌های ذهنی گرفتار می‌کند، اما ارزش قائل شدن برای خود مساوی است با پرورش خود و مهر‌ورزی.

از امروز دیگر سعی می‌کنم از خودم رها شوم.

(دکتر تیان دیتون)

وقتی به آینه نگاه می‌کنی، درست است که مشکل را می‌بینی، اما به خاطر بسپار که راه‌حل را هم می‌بینی.

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد