آرامش را در درون خود جستجو کن/۲۲ شهریور

آرامش را در درون خود جستجو کن/۲۲ شهریور

مفهوم آرامش را درک و صلح را خواهیم شناخت. (کتاب الکلی‌های گمنام، ص۸۴)

فراگیری عادات و رفتار سالم مانند ورزشو فعالیتهای بدنی، بخشی است که تعادل زندگی جدید ما را حفظ میکند. ما برای داشتن بدنی سالم و نظم در زندگی، به فعالیت جسمی نیاز داریم. میتوانیم با انجام منظم فعالیت‌های ورزشی مورد علاقه خود مانند پیادهروی، شنا، آهسته دویدن، ایروبیک، رقص و حتی یوگا، زندگی پویا و شادی داشته باشیم.

مدیریت استرس‌‌

در زندگی امروز ما با استرس و فشارهای روانی مواجه هستیم. مدیریت استرس مهارتی است که همه ما در زندگی شخصی و شغلی به آن نیازمندیم. استرس، بدن و ذهن را تحت تاثیر قرار میدهد،  به وضعیت سلامتی من صدمه میزند و باعث میشود سرگرم برنامهها و کارهای وسواسی و بی‌حاصل شوم. وقتی دچار اضطراب هستم، انگیزه‌های مثبت خود را از دست میدهم.

استرس نه تنها ذهن، بلکه به جسم من نیز آسیب میرساند. من برای مدیریت استرس گاهی قدم میزنم یا ورزش میکنم، با تنفس آرام، آگاهانه و شمرده سیستم عصبی خودم را کنترل میکنم یا به موسیقی گوش میدهم. گاهی یک حمام آب گرم،آرام نشستن و نفس کشیدن یا مدیتیشن به این مشکل عصبی کمک میکند.

نکته مهم این است که وقتی دچار استرس میشوم خیلی سریع متوجه علائم و نشانهها شده و قبل از این که کنترلم را از دست بدهم بتوانم با آن مقابله می‌کنم.

امروز،من مسئولیت آرامش خودم را برعهده خواهم گرفت.

(دکتر «تیان دیتون»/نقل قول از کتاب ساعت به ساعت)

آرامش را در درون خود جستجو کن

در تمام دوران زندگی من برای رسیدن به آسایش و امنیت و آرامش، به دیگران تکیه میکردم. امروز فهمیدهام آرامش و صلح چیزی نیست که بشود در خارج از وجود خود به جستجوی آن پرداخت. آرامش در درون من است و کلید رسیدن به آن، پیبردن به این حقیقت است که باید با تمام وجود آنرا بخواهم.

آیا امروز من از تجربه برنامه بهبودی در راه رسیدن به آرامش استفاده میکنم؟ پروردگارا به من شهامت بده تا با نگریستن و پرداختن به درون خود به این حقیقت آگاه شوم که سرچشمه امنیت معنوی و آرامش در وجود خود من نهفته است.