به‌خاطر عشق، بهبودی را نادیده نخواهم گرفت/۱۵ آذر

به‌خاطر عشق، بهبودی را نادیده نخواهم گرفت/۱۵ آذر

ما احساسات عمیقی داریم و عواطف خود را به صورت افراطی تجربه می‌کنیم. ما یا به درون مسائل شیرجه می‌زنیم، یا از ترس آنها زیر پتو قایم می‌شویم و توان حرکت را از دست می‌دهیم. برای اکثر ما هزینه‌ی رشد کردن این است که احساسات متفاوت و فراوانی را به طور هم‌زمان تجربه کنیم و ندانیم که چگونه با آنها زندگی کنیم. به شهامت و فروتنی نیاز است تا بتوانیم از شکست خوردن کامل جلوگیری کنیم.

(کتاب پاک زیستن، صفحه ۴۸)

رابطه عاشقانه و بهبودی

روابط می‌تواند حوزه شدیداً دردناکی باشد.- کتاب پایه معتادان گمنام

عشق برای برخی از ما مانند اکسیر¹ است. هیجان یک رابطه عاشقانه جدید، فریبندگی داشتن رابطه‌ای صمیمی، احساس آزادی حاصل از اجازه دادن به خود برای آسیب‌پذیر شدن؛ همه اینها عواطف قدرتمندی هستند. اما نمی‌توانیم فراموش کنیم که ما فقط از اعتیاد رهایی موقتی روزانه پیدا کرده‌ایم. حفظ این رهایی موقتی روزانه باید در زندگی هر معتاد در حال بهبودی بالاترین اولویت باشد.

ممکن است در رابطه خود شدیداً درگیر شویم. ممکن است دوستان قدیمی و راهنمای خود را در این فرآیند فراموش کنیم. سپس، وقتی اوضاع وخیم می‌شود، اغلب احساس می‌کنیم دیگر نمی‌توانیم با افرادی که قبل از رابطه عاشقانه‌ی ما به ما کمک کردند، ارتباط برقرار کنیم.

این باور میتواند زمینه لغزش را فراهم کند. از طریق انجام برنامه خود و حضور در جلسات به طور مداوم، اطمینان حاصل می‌کنیم که حتی وقتی عمیقاً در رابطه‌ای عاشقانه غرق شده‌ایم، ارتباط با برنامه بهبودی را در اختیار داریم.

تمایل ما برای برقراری رابطه عاشقانه طبیعی است. اما نباید فراموش کنیم که بدون برنامه خود، حتی سالم‌ترین رابطه نیز ما را در برابر قدرت اعتیاد حفظ نمی‌کند.

فقط برای امروز: به خاطر تمایل خود به برقراری رابطه عاشقانه، بهبودی را نادیده نخواهم گرفت.


1- اکسیر: دارویی که به عقیدة قدما هر مرضی را علاج می‌کرد