بازگشت به اصول/۲۴ دی

بازگشت به اصول/۲۴ دی

ادامه دادن

هر چند وقت یک‌بار جلسات اِ‌ی‌اِی بر موضوع «بازگشت به اصول» تمرکز می‌کند. اینجا زمان خوبی است نگرانی‌های اضافی را که دارد زندگی‌مان را به هم می‌ریزد، از خود بزداییم.

هر چقدر هم از هوشیاری‌مان گذشته باشد، هرگز نمی‌توانیم دلایل اصلی‌ ورود به اِی‌اِی را فراموش کنیم. این ما بودیم که زندگی‌مان را به منجلاب کشاندیم و هیچ قدرت انسانی‌ای نمی‌توانست ما را از آن نجات دهد. تنها با پذیرش و اذعان به این حقیقت بود که توانستیم زندگی را به مسیر تازه‌ای ببریم.

این بلیت ورود ما به اجتماعی بزرگ‌تر بود که مردمانش هزاران دغدغه دارند. ما گاهی بیش از اندازه در این دغدغه‌ها غرق می‌شویم، تا جایی که نیازهای خودمان را فراموش می‌کنیم. گاهی خوب است به اصول ابتدایی ای‌ای نگاهی بیندازیم. این اصول امروز، درست مثل روزهای اول، آن‌گاه که نیازمندشان بودیم، به کارمان می‌آید.

(کتاب Walk In Dry Places)

نور پراکندن را دو طریق است: که شمع باشی یا آینه‌. (ایدیت وارتون، نویسنده امریکایی)

قدرت برتر ما شمع است. و قلب ما، همچون آینه، بازتاب نوری گرم و عاشقانه.

اما وقتی الکل و مواد مخدر را مصرف می‌کنیم، سعی می‌کنیم که شمع باشیم. می‌خواهیم کنترل داشته باشیم. بسیاری‌مان این چنین رفتار می‌کنیم تا نگذاریم دیگران ببینند چقدر خودمان خارج از کنترل هستیم. این زمان هرگز فکر نمی‌کنیم می‌توانیم با پذیرش حقیقتِ خودمان شاد باشیم. در بهبودی است که می‌پذیریم می‌توانیم آینه باشیم. قبول می‌کنیم که قدرت برتر ما همان شمعی است که هدایت‌مان می‌کند. می‌خواهیم آن آینه باشیم که نشان می‌دهد قدرت برترمان چقدر دوست‌مان دارد.

نیایش امروز: قدرت برتر، از تو برای نور و گرمایی که نثارم می‌کنی، سپاسگزارم.

فعالیت امروز: امشب، شمعی روشن می‌کنم و جلو آینه می‌گذارم. و یاد می‌گیرم که چطور اینها در کنار هم اتاق را روشن می‌کنند.

(از کتاب Keep It Simple)


هشیاری ما مستقل از هر چیزی می‌تواند به میزان کافی، قوی شود تا ما را برای مقابله با هر چیزی و هر کسی آماده کند. و همان گونه که شما می‌بینید ما هم در تلاش هستیم تا به این میزان هشیاری دست یابیم.

(کتاب هشیار زیستن، صفحه ۱۲۹)