مسئولانه زندگی کن/۴ اسفند

مسئولانه زندگی کن/۴ اسفند

به تعداد انسان‌ها، راه و روش برای زندگی و رشد وجود دارد. هر کس باید راه خودش را پیدا کند.

(اِوِلین مندل، دونده و نویسنده امریکایی)

میل به کنترل دیگران، اینکه انتظار داشته باشیم و مجبورشان کنیم مثل ما زندگی کنند، رسیدن به آرامش را ناممکن می‌کند. و آرامش دقیقاً همان هدف ما در برنامه بهبودی و در زندگی است.

ما همه در مقابل هم ناتوانیم و همین بار بزرگی را از روی دوش‌مان برمی‌دارد. کنترل رفتار خودمان به اندازه کافی زحمت دارد. رفتار مسئولانه را آموختن، زمان و تلاش و تمرین نیاز دارد. بیشتر ما که در برنامه بهبودی هستیم، بخش زیادی از زندگی‌مان را غیرمسئولانه رفتار کرده‌ایم. نابالغی عاطفی بسیار کند و آهسته از ما دور می‌شود، اما هر اقدام مسئولانه‌ ما جرئت قدم‌ و قدم‌های بعدی را به‌مان می‌دهد. رضایت خاطر ما نتیجه مسئولانه زندگی کردن است. اعمال دیگران به ما ربطی ندارد.

امروز من با دقت رفتارم را زیر نظر می‌گیرم و سبک و سنگین می‌کنم. رفتار مسئولانه آدمی را دلشاد می‌کند.

(از کتاب Each Day a New Beginning)

نخستین جرعه الکل را نخور

و این آرزوی بزرگ هر مشروب خوار غیر عادی است که روزی به‌طریقی قادر به کنترل و لذت بردن از الکل خواهد شد. سماجت الکلی‌ها در این خیال واهی، به راستی حیرت انگیز است و بسیاری از آنها آن را تا دروازه‌های مرگ و جنون دنبال می‌کنند.

(کتاب الکلی‌های گمنام، صفحه ۳۰)

بسیاری از ما نخستین بار که الکل نوشیدیم به هیچ وجه قصد نداشتیم الکل بیشتری خورده یا به این کار ادامه دهیم. اما به مروز زمان به تعداد دفعاتی که الکل می‌خوردیم اضافه شد. سپس در طی سال‌های اخیر مصرف الکل‌مان خیلی زیاد شد و برخی از ما به‌شدت الکلی شدیم. شاید طرز صحبت کردن و یا راه رفتن‌مان همیشه نشان نمی‌داد که خمار و الکلی هستیم اما واقعیت این است که در تمام این مدت هرگز هشیار و حواس جمع نبودیم.

به جای شمردن تعداد افرادی که توانسته‌اند مشروب خوری شان را کنترل کنند، تنها این جمله را به خاطر بسپارید که:«خودت را از خوردن نخستین جرعه الکل بر حذر دار.» انجام این کار بسی آسان‌تر است. چنین طرز فکری به صدها نفر از افراد ما کمک کرده است تا هشیاری خود را سال‌های سال حفظ کنند.

پزشکانی که در زمینه بیماری الکلیسم تخصص دارند ما را مطلع می‌سازند که برای پرهیز از نخستین مشروب خوری یک راه منطقی وجود دارد که اساس آن علم پزشکی است. همین نخستین بار خوردن الکل است که دیر یا زود سبب می‌شود  فرد بی اختیار بر بیشتر خوردن آن تحریک شده و دوباره در دام مشکلات حاصل از الکل گرفتار شود.

(کتاب هشیار زیستن)