از میان برداشتن تهدیدهای هشیاری/ ۱۴ شهریور

از میان برداشتن تهدیدهای هشیاری/ ۱۴ شهریور

… مگر در مواردی که اجرای این کار به ایشان یا دیگران آسیب برساند.

(کتاب الکلی‌های گمنام، صفحه ۵۹)

قدم نهم احساس تعلق را به من بازمی‌گرداند، احساس تعلقی که نه تنها به آدم‌ها بلکه به دنیای هر روزه‌ دارم. اول اینکه این قدم مرا وا می‌دارد تا از دایره امنیتی که AA برایم ساخته خارج شوم تا بتوانم  با آدم‌های غیرالکلی دیگر که در آن بیرون هستند روبرو شوم. اگر که می‌خواهم به زندگی برگردم، این یک اقدام ترسناک اما ضروری ‌است. دوم آنکه قدم نهم به من اجازه می‌دهد تا با بهبود روابط گذشته‌ام، تهدیدهایی که بر سر راه هشیاری من قرار دارند را از میان بردارم . قدم نهم راهی است برای هوشیاری با آرامش بیشتر که به من این امکان را می‌دهد تا همه خرابی‌های گذشته را پاکسازی کنم تا مبادا باعث سرنگونی من شوند .

اندیشه روز

یکی از اصطلاحات AA این است: “زندگی کن و بگذار زندگی کنند”. قطعاً این به معنای پذیرش کسانی است که به گونه‌ای متفاوت از ما فکر می‌کنند چه آنکه در انجمن باشند یا نباشند. ما از عهده تحمل عدم پذیرش و یا انتقاد از دیگران بر نمی‌آییم. ما سعی نمی‌کنیم اراده خود را بر دیگرانی که مانند ما نیستند، تحمیل کنیم. “ما از شما مقدس‌تر نیستیم” و همه جواب‌ها را دراختیار نداریم. ما از افراد خوب دیگر خوب‌تر نیستیم. ما به بهترین شکل ممکن زندگی می‌کنیم و به دیگران نیز اجازه می‌دهیم همین کار را انجام دهند.

آیا تمایل دارم زندگی کنم و اجازه دهم دیگران هم زندگی‌شان را بکنند؟

مراقبه روز

“و این زندگی ابدی است، که ما بتوانیم تنها خدای واقعی را بشناسیم”. یادگیری شناخت هر چه بهتر خداوند، زندگی ابدی را به شما نزدیک‌تر می‌کند.

رها شدن از بعضی محدودیت‌های انسانی به شما امکان رشد در فضایی ابدی را می‌بخشد. شما می‌توانید برای آنچه واقعیت است و متعلق به ارزش‌های ابدی است کوشش کنید. هر چه بیشتر تلاش کنید تا با آگاهی از جهان غیب زندگی کنید، وقتی زمان آن فرا برسد که این دنیا را ترک کنید، احساس بهتری نسبت به آن خواهید داشت. این زندگی زمینی تا حد زیادی یک آمادگی است برای زندگی ابدی که پیش رو داریم .

نیایش روز

دعا می‌کنم بتوانم هر روز خود را طوری بگذرانم که گویی آخرین روز عمر من است و دعا می‌کنم طوری زندگی کنم که گویی زندگی پایانی ندارد .

ترجمه از کتاب Twenty-Four Hours A Day

ترجمه محبوبه/ عکس: بیل ویلسون، یکی از بنیانگذارن انجمن ای‌ای