هدف زندگی انسان/۱۳ شهریور

هدف زندگی انسان/۱۳ شهریور

اگر هدفی نداشته باشیم، برای سرگرم کردن خودمان به وسوسه و اجبار روی می‌آوریم. درجازدن و به سمت جلو حرکت نکردن، می‌تواند منجر به نومیدی ما گشته و به آسانی در ما خودخوشنودی و بی‌تفاوتی ایجاد کند.

(کتاب پاک زیستن)


در جستجوی خوشبختی

هدف زندگی انسان خوشحال بودن نیست بلکه ارزشمند بودن است. (فلیکس آدلر)

زمانی که فقط در جستجوی خوشبختی هستیم معمولا به نقطه مقابل آن یعنی به پوچی می‌رسیم. خوشحالی محصول جانبی تجارب دیگری از زندگی‌ست. خوشبختی می‌آید و می‌رود.  ما از آن استقبال می‌کنیم اما نمی‌توانیم آن‌را به‌زور بگیریم و نگه داریم. دستورالعمل خاصی نیز برای به‌دست آوردن آن نداریم.

وقتی به‌دنبال ارزش‌هایی باشیم که روی آنها کنترل داریم می‌توانیم از زندگی بسیار موفق‌تری برخوردار باشیم، ارزش‌هایی همچون صداقت، احترام به خود و دیگران، ارج نهادن به‌روابط سرشار از عشق و مشارکت در بهبود حال افراد دیگر.

وقتی می‌دانیم در حال انجام کاری هستیم که نیت بزرگتری دارد، می‌توانیم نارضایتی و سختی‌ها را بدون کشمکش بپذیریم. قدم یازده به ما می‌گوید که ما فقط برای آگاهی از خواست خداوند و قدرت اجرای اراده‌اش دعا می‌کنیم. این به‌ما کمک می‌کند که بر برنامه‌ای که خداوند برایمان دارد، متمرکز بمانیم. زمانی که می‌دانیم دارای زندگی معنادار و هدفمندی هستیم از احساس مسرت درونی سرشار می‌شویم، حتی اگر روز شادی نداشته باشیم.

امروز اهدافی را جستجو می‌کنم که زندگی‌ام را ارزشمند نماید و زمانی که خوشبختی از راه برسد به آن خوش‌آمد خواهم گفت.

از کتاب  Touchstones/Hazelden Foundation

راهنمای مسیر

تنها کاری که من باید بکنم، این است که نگاهی به گذشته‌ام بیندازم و ببینم اراده شخصی مرا با خودش به کجا برد. حقیقت این است که من نمی‌دانم خیرم در چیست؛ این را قدرت برترم می‌داند. راهنمای مسیر (خدا) من هرگز ناامیدم نکرده است، اما من بارها و بارها خودم را ناامید کرده‌ام. به اراده شخصی عمل کردن در موقعیت‌های مختلف معمولاً همان نتیجه‌ای را دارد که خشت اول یک بنا را کج گذاشتن: خستگی و ناامیدی.

قدم سوم برنامه دری به باقی قدم‌ها و مراحل برنامه می‌گشاید. وقتی از خدا کمک و راهنمایی می‌خواهم، می‌دانم هر آنچه اتفاق بیفتد، بهترین حالت ممکن است؛ همه‌چیز دقیقاً همان‌طور که باید باشد، خواهد بود، حتی اگر طبق خواسته یا انتظار من نباشد. اگر من اجازه بدهم، خدا کاری برایم می‌کند که خودم نمی‌توانم برای خودم بکنم.

(از کتاب Twenty-Four Hours A Day)

زمانی که فقط برای امروز زندگی می‌کنیم، به شهامتی دست می‌یابیم که تصورش را نمی‌کردیم و می‌توانیم در زندگی با نشاط، هیجان و امید فراوان به جلو برویم.

(کتاب پاک زیستن، معتادان گمنام)