مشکلات حل می‌شود/۵ بهمن

مشکلات حل می‌شود/۵ بهمن

کشف این نکته بسیار مهم بود که اصول معنوی حلال تمام مشکلات من است. (کتاب الکلی‌های گمام، صفحه ۴۲)

بازتاب‌های‌ روزانه

در فرآیند بهبودی‌ که توصیف آن در کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام آمده، من متوجه شدم همان دستورالعمل‌‌هایی که برای اعتیاد به الکل توصیه می‌شود، به کار بسیاری از مشکلات دیگر نیز می‌آید. هر موقع عصبانی یا ناامید می‌شوم، برایم مسجل است که این احساسات در واقع نمودی از مشکل اصلی‌ام یعنی همان الکلیسم است. با «تمرین» قدم‌ها، تمام مشکلات پیش از رسیدن به «پیشنهاد» قدم دوازدهم حل می‌شوند، و آنچه باقی می‌ماند، زمانی برطرف می‌شود که پیام را به همدرد دیگری می‌رسانم. این اصول، مشکلات من را حل می‌کند. هیچ استثنایی هم در کار نیست و حالا زندگی من مطلوب و مفید است.

اندیشه امروز

من برای پیشرفت زندگی‌ای که در من دفن شده، به اصول ای‌ای نیازمندم، برای دوباره یافتن آن زندگی خوب که گم‌اش کرده بودم و دوباره در انجمن پیدایش کردم. حالا این زندگی درون من، اگرچه آهسته اما به طور قطع در حال رشد کردن است، با موانع، خطاها، شکست‌های فراوان اما هنوز در حال رشد است. تا زمانی که به اصول ای‌ای وفادار بمانم، زندگی‌ام رو به رشد خواهد بود، و ایمان دارم که روزی بهبود خواهد یافت، با اینکه نمی‌دانم این روز کی فرا خواهد رسید. همین که می‌دانم قرار است زندگی‌ام روزی به این بهبودی برسد، برایم کافی است؛ چیز بیشتری نمی‌خواهم.

نیایش امروز

من برای به تمامیت رسیدن هدفم که تنها از طریق تجربه معنوی امکان‌پذیر است، دعا می‌کنم. نه نظریه‌های روشنفکرانه، نه قوت قلب دادن به خود، نه ریاضت کشیدن و نه «به نیت دیگری» تلاش کردن، هیچ‌یک کارساز نخواهد بود. بنابراین من برای روشن‌دلی معنوی دعا خواهم کرد، نه فقط برای رسیدن به بهبودی.


⇐ الکلیسم تنها زندانی است که قفل‌هایش از‌ تو بسته می‌شود. (پگی ام)

⇐ انجمن به ما نمی‌آموزد که چگونه مشروب‌خواریِ خود را کنترل کنیم؛ بلکه AA به ما یاد می‌دهد که چگونه هشیاریِ خود را کنترل کنیم. (مجله گریپ‌واین)