قدرت درون/۳۰ تیر

قدرت درون/۳۰ تیر

هیچ کس نمی‌تواند به شما آزادی بدهد. هیچکس نمی‌تواند برابری یا عدالت و یا هر چیز دیگری را به شما اهدا کند. اگر مرد باشی، خودت آنرا به دست می‌آوری. (ملکوم ایکس)

شاکی بودن از همسران، والدین یا دوستدارانمان هیچ فایده‌ای ندارد. ما با گفتن جملاتی مانند: “اگر او متفاوت بود، خوشبخت‌تر میشدم،اگر آنقدر از من ایراد نمی‌گرفت، عملکرد بهتری داشتم، فقط به برجسته کردن نقش خود به عنوان قربانی می‌پردازیم. هر یک از ما دارای یک ویژگی هستیم که به «قربانی درون» وفادار است. برخی از ما در نقش شخصی درمانده و نیازمند به کمک، احساس آسایش می‌کنیم. برخی با  تر و خشک شدن و سرویس گرفتن، احساس لذت و قدرت می‌کنیم و برخی غرق دلسوزی به‌حال خود هستیم.

این الگوهای فکری، بهبودی ما را به تعویق انداخته و روابط ما را خسته کننده می‌کند.

وقتی تصمیم می‌گیریم که دیگر تمایلی به این روش زندگی نداریم، آماده‌ایم که استقلال خود را اعلام کنیم.

نجات و رهایی واقعی، نه میتواند به ابتکار شخص دیگری انجام گیرد و نه به عنوان هدیه دریافت شود. رهایی با گفتنمن استقلال خود را بدست می‌آورم  تنها از درون خود ما آغاز می‌شود. سپس ما شروع به مسئولیت پذیری می‌کنیم، زیرا از درون مالک آن هستیم.

امروز من منتظر نیستم که دیگران مرا آزاد کنند. من آنچه در توان دارم، انجام خواهم داد تا یک انسان آزاد باشم.

الهام گرفته از کتاب مدیتیشن روزانه برای مردان   Touchstones از سری کتاب‌های Hazelden Foundation / ترجمه الیزا. ت

↔         ↔         ↔

نقل قول از کتاب Hour To Hour

حتی در گیجی و آشفتگی آغاز هوشیاری، جایی برای قابلیت و شخصیت معنوی وجود دارد. فروید زمانی گفت خیره شدن به یک کریستال، از جایی که شکسته است، دقیقاً همان‌جایی است که می‌شود ساختار آن را دید. آنجا که شما شکسته‌اید، همان‌جایی است که شخصیت‌تان بر شما آشکار می‌شود. من از جاهای شکسته‌ام استفاده می‌کنم تا نشان دهم از چه ساخته شده‌ام: استحکام، شهامت و اراده.

نیایش

دعا مرا شفا می‌دهد. مطالعات بسیاری به لحاظ علمی ثابت می‌کند که دعا برای سلامت من مفید است. من در طول روز، هر زمان که بتوانم، برای شفای خودم دعا می‌کنم. دعاهای دیگران را می‌پذیرم و سپاس می‌گویم و می‌دانم که آنها را دستانی ناشناس به من می‌رساند. درست همان‌طور که امواج رادیو از هوا می‌گذرند و تبدیل به صدا می‌شوند، دعاها هم با یک صدای درونی به من می‌رسند. از جسمم می‌خواهم این دعاها را که به سویم می‌آیند، بشنود و به تک‌تک سلول‌هایم دعوت کند.

من قدرت شفابخش دعا را می‌پذیرم.

(دکتر تیان دیتون)