وسوسه پس از ترک اعتیاد

غلبه بر وسوسه/۲۰ آذر

آن‌ها ذاتاً قادر به پذیرش و در پیش گرفتن نحوه‌ای از زندگی که نیاز به صداقت دارد، نیستند. (کتاب الکلی‌های گمنام)

و نکته مهم دیگر: پذیرش آن و انجام آن. ملاحظه می‌کنید ما آدم‌هایی هستیم که هیچ‌گاه قادر به ثابت ماندن در یک وضعیت نبوده‌ایم. حتی مدت‌ها قبل از این که به الکل روی آوریم نمی‌توانستیم در وضعیت متعادل و ثابتی بمانیم. هیچ چیز عادی هرگز بیشتر از یک ثانیه توجه ما را جلب نمی‌کرد. اگر چیزی معمولی و عادی بود ما آن را دوست نداشتیم و این مدت‌ها قبل از روی آوردن ما به نوشیدن الکل بود.

بنابراین بهتر است بسیار در فهم برنامه بهبودی بکوشیم و رشد کنیم. چرا که پاکی، هوشیاری و شادی‌ها موقتی است مگر آنکه دائما در حال رشد باشیم. باید به جلو برویم، باید مرتب در حال حرکت باشیم، کافی است تنبل و فربه شویم و دست از پیشروی برداریم. در این صورت به مشکل بر می‌خوریم. لذا آموختن و در پیش گرفتن نحوه‌ای از زندگی که نیاز به داشتن صداقت کامل دارد، باید کار تمام وقت ما بشود.

(یک عینک جدید، چاک سی، صفحه ۳۷)

ما از وسوسه در امان نیستیم

هیچکس نمی‌تواند بطور کامل از وسوسه ها بگریزد، می‌بایست مترصد باشی و هر زمان که به سراغت می‌آیند، آمادگی داشته باشی.

هیچ یک از ما کاملا در امان نیستیم. باید با اندیشه و دعای روزانه از خود در برابر آنها محافظت کنی. به همین خاطر است که ما به مراقبهٔ روزانه نیاز داریم.

تو باید وسوسه را هنگامی که به سراغت می‌آید، تشخیش دهی. نخستین گام برای غلبه بر وسوسه، همواره این‌ست که آن را بطور واضح ببینی و آن را در مرحله ذهن متوقف کنی.

خود را از آن جدا کن و به محض آنکه پیدایش شد، آنرا اقرار کن و از  ذهن خویش بیرون بیانداز و برای تسلیم شدن در برابر آن، در ذهن خویش دنبال بهانه نباش.

فورا روی خویش را برای یاری جستن به سمت نیروی برتر، بگردان.

دعا می‌کنم باشد که برای هرگونه وسوسه‌ای که به سراغم می‌آید، آماده باشم. دعا می‌کنم که به روشنی آن را مشاهده کنم و با یاری پروردگار، از آن دوری نمایم.