غلبه بر خودشیفتگی/۲۹ آذر

غلبه بر خودشیفتگی/۲۹ آذر

در زندگی بر اساس قدم‌ها، شروع به کنار گذاشتن خودمشغولی می‌کنیم.– کتاب پایه NA

بسیاری از ما در حالی که متقاعد شده بودیم که احساسات، خواسته‌ها و نیازهای ما برای همه از بالاترین اهمیت برخوردار است، قدم در برنامه نهادیم. مدتی طولانی رفتار خودمحورانه و خودخواهانه را در پیش گرفته بودیم و معتقدیم بودیم تنها راه زندگی همین است.

این خودمحوری و خودپسندی صرفاً بدین دلیل که مصرف مواد را قطع می‌کنیم، متوقف نمی‌شود. شاید در اولین گردهمایی NA حضور یابیم و فکر کنیم که همه افراد حاضر در اتاق ما را زیر نظر دارند، مورد قضاوت قرار میدهند و محکوم میکنند. شاید انتظار داشته باشیم هر وقت که نیاز داشتیم راهنما برای شنیدن حرف‌های ما از طریق تلفن حاضر باشد و شاید آنها در عوض با ملایمت به ما توصیه کنند که دنیا حول محور ما نمی‌گردد. هر چه بیشتر اصرار کنیم که در مرکز عالم قرار داریم، از دوستان، راهنما و هر چیز دیگر رضایت کمتری خواهیم داشت.

رهایی از خودمشغولی را میتوان از طریق تمرکز بر نیازهای دیگران و تمرکز کمتر بر خود به دست آورد. وقتی دیگران مشکل دارند، می‌توانیم به آنها کمک کنیم. وقتی تازه‌واردها برای رفتن به جلسات به وسیله نیاز دارند، میتوانیم آنها را سوار اتومبیل خود کنیم. وقتی دوستان تنها هستند، می‌توانیم وقت خود را با آنها بگذرانیم. وقتی احساس بی‌توجهی یا کمبود عشق می‌کنیم، می‌توانیم عشق و توجه مورد نیاز خود را به افراد دیگر ابراز کنیم. در ازای بخشش، پاداش بیشتری دریافت میکنیم و این وعده‌ای است که می‌توانیم به آن اعتماد کنیم.

فقط برای امروز: دنیا را با دیگران قسمت میکنم و می‌دانم که آنها نیز به اندازه من مهم هستند. از طریق بخشش، روح خود را تقویت میکنم.

* در کتاب فقط برای امروز، Overcoming self-obsession «غلبه بر وسوسه خویشتن» ترجمه شده است.


بهبودی یک فرآیند دائم و مدام العمر است.

هر قدر آن را جدی تر بگیریم ،بیشتر درک می‌کنیم که تا چه حد قابلیت رشد داریم. فرقی نمی‌کند که در چه نقط‌‌ای از سفر بهبودی قرار داریم، آموختن و یادگیری هیچ وقت پایان نمی‌یابد.

تمرین مداوم برنامه معتادان گمنام، نه تنها زندگی را برای ما آسان‌تر می‌سازد، بلکه آن را غنی‌تر، بهتر و جالب‌تر می‌کند.

  (کتاب پاک زیستن)


نشانه‌های خودشیفتگی:

خود‌بزرگ‌بینی افراطی و احساس شدید مهم بودن

خیال‌بافی در باره موفقیت و قدرت

باور به منحصر‌به‌فرد بودن

نیاز شدید به تحسین و تمجید دیگران

حق‌به‌جانب بودن

سوء استفاده از از دیگران برای رسیدن به اهداف

نداشتن احساس همدلی و بی‌اعتنایی به به احساسات دیگران

حسادت به دیگران

داشتن رفتار متکبرانه و نگاه از بالا به پایین