غلبه بر ترس/۳ دی

غلبه بر ترس/۳ دی

ترس همه جنبه‌های زندگی ما را به نوعی تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. ترس شرارتی بود که بر تار و پود هستی ما تنیده و ‌آن را پوسیده و تار و مار کرده بود. و نیروی محرکه‌ی قطار حوادثی بود که حامل بدبختی برای‌مان بود. بدبختی‌هایی که خود را سزاوار آنها نمی‌دیدیم. اما آیا ما معمولا خودمان به آن بال و پر نمی‌دادیم؟ (از دیدگاه بیل، صفحه۶۹)

ظهور ایمان

در مورد من سنگ زیر بنای رهایی از ترس، ایمان بود. ایمانی که علیرغم تمامی ظواهر دنیوی سبب شد تا دریابم در جهانی زندگی می‌کنم که دارای معناست.

برای من این باعث شد تا به خالقی که قدرت، عدل و عشق تمام و کمال است ایمان بیاورم. خالقی که مرا بی‌جهت نیافریده و سرنوشتی برایم قرار داده تا به سوی همانندی و هم‌شکلی با او رشد کنم، اگر چه اندک و لنگان. پیش از ظهور ایمان در زندگیم مثل غریبه‌ای در جهانی به‌سر می‌بردم که اغلب خشن و بی‌رحم به نظر می‌رسید و در آن آرامش و امنیتی برای من متصور نبود¹.

وقتی به‌وسیله‌ الکل به زانو افتادم، آماده شدم برای دریافت هدیه‌ی ایمان. و همه چیز به ناگاه تغییر یافت. علیرغم همه‌ی رنج‌ها و مشکلات، دیگر دوباره مایل به تجربه فلاکت گذشته‌ام نیستم. چرا که من جهان را دیدم که با نور عشق خدا روشن شده بود و دیگر تنها نبودم².

ترس و ایمان

کسب رهایی از ترس یک مسئله‌ی همیشگی است به اندازه‌ی تمام عمر، که هیچ‌کس نمی‌تواند به طور کامل به آن دست یابد.

ما ناچاریم به برخی از شرایط خاص مانند حملات سنگین، بیماری شدید و یا در شرایط دیگری که عدم امنیت جدی در آنها حاکم است عکس‌العملی خوب یا بد در برابر این حس، یعنی حس ترس نشان دهیم.

ادعای دستیابی کامل به رهایی از ترس تنها نوعی خودفریبی است³.

(کتاب از دیدگاه بیل، الکلی‌های گمنام)

۱ گریپ واین، ژانویه ۱۹۶۲

۲ نامه ۱۹۶۶

۳ گریپ واین، ژانویه ۱۹۶۲


ترس باعث خشم می‌شود

تقریبا تمام الکلی‌ها و معتادان بهبود یافته بدون استثنا موافق این مسئله هستند که نقص‌های اخلاقی مانند رنجش، عصبانیت، دشمنی، حسادت، یا کینه اغلب باعث می‌شوند که به سوی خوردن مشروب و مصرف مواد مخدر کشیده شویم. پس باید مواظب چنین احساساتی باشیم.

شاید ترس هم جزئی از این فهرست محسوب شود. چون خیلی از ما باور داریم که خشم غالباً نتیجه رشد بیش از اندازه ترس است. ما همیشه مطمئن نیستیم که واقعاً از چه چیزی می‌ترسیم، گاهی اوقات، این فقط یک ترس توخالی، رایج و ناشناخته است که می‌تواند به همان نسبت باعث خشم شایعی شود که به ناگاه روی یک شی یا شخص قرار می‌گیرد.

 با درک ترس‌های‌مان، می‌توانیم خودمان را از عصبانیت رهایی بخشیم.