بیداری روحانی ما / ۱۹تیر

زندگی بر طبق اصول برنامه، ما را به فروتنی رهنمون می‌سازد و باعث آگاهی بیشتر از جایگاه‌مان در دنیا می‌شود تا توانایی زندگی توأم با آسایش را در این جایگاه داشته باشیم. اغلب در جلسات می‌شنویم که:«مهم‌ترین چیزی که باید در مورد نیروی برتر درک کنیم این است که، شما نیروی برتر خود نیستید.» ارزش دارد ما هر هزینه‌ای را بپردازیم تا درک کنیم که ما مرکز و محور جهان نیستیم. ما ممکن است آن قدر باهوش باشیم که بتوانیم خود را به عنوان یک انسان برتر جا بزنیم، اما بیماری خود محورانه‌ی ما هنوز هم ما را مسئول می‌داند تا بسیاری از کارهایی که خارج از کنترل ما هستند را انجام دهیم.

وقتی که توازن و هماهنگی با دنیا را در زندگی‌مان تمرین کنیم، درایت بیشتری در انتخاب مبارزات زندگی نیز پیدا می‌کنیم. یاد می‌گیریم که چه مواقعی  با استفاده از انرژی خود باعث تغییر شویم و چه مواقعی لازم است تا رها کنیم . وارد ستیز و تضاد نشدن خیلی راحت‌تر است تا ترک آن. این به آن معنی نیست، که با همه کس و همه چیز موافق باشیم یا بر روی حق و حقیقت پایداری نکنیم. برعکس، ما یاد میگیریم که چه مواقعی قدم پیش بگذاریم و چه مواقعی عقب بکشیم. بعضی کشمکش‌ها ارزش مبارزه را دارند حتی اگر بدانیم که نمی‌توانیم برنده شویم، برعکس بعضی اصلاً ارزش جنگیدن را ندارند، حتی وقتی پیروزی در آن حتمی باشد. این حالت بصیرت خواند می‌شود، که از تجربه ما سرچشمه می‌گیرد. یاد می‌گیریم تا بین اصولی که لازم است بر آن ایستادگی کنیم با فکر و نظری که حاضر به رها کردنش نیستیم تفاوت قائل شویم. قادر خواهیم بود که انتخاب کنیم چه مواقعی استقامت و چه مواقعی تسلیم شویم. هر قدر بیشتر تمرین کنیم، بهتر میتوانیم تشخیص دهیم چه کاری به صلاحمان است.

پذیرش آن چه که نمیتوانیم تغییر دهیم و در عین حال اقدام در مواقع مناسب نه تنها جرئی از بهبودی از اعتیاد است بگله یک لازمه برای رشد است.

کتاب پاک زیستن، انجمن معتادان گمنام، ص۵۵


نقل قول از کتاب Hour To Hour

ساده زندگی کردن در حال حاضر یک باید است. شما اول باید یاد بگیرید که چطور بدون مصرف مواد شیمیایی روانگردان زندگی کنید. و این کار را با پیروی از دستورالعمل‌ها انجام می‌دهید. همین. مشکلات خانوادگی، بی‌ثباتی شغلی یا دغدغه‌های دیگر تا زمانی که شما به ثبات می‌رسید باید کنار گذاشته شود.

بگذار بدانم که فکر من در حال حاضر به قدر کافی متعادل نیست که بخواهد مشکلات گذشته را حل کند. بگذار در سی روز اول‌ نگرانی‌هایم را کنار بگذارم.

قدردانی از زندگی 

من موهبت زندگی را دارم. من اینجا هستم. با تمام احساساتم زنده هستم و‌ می‌توانم جادوی این جهان شگفت‌انگیز را تجربه کنم. هر آنچه امروز برای من ذخیره دارد، آماده‌ام که دریافت کنم. من مطابق امروزم رفتار خواهم کرد و اجازه خواهم داد که امروز بر من اثرش را بگذارد. من آماده‌ام. قدم‌هایی را برمی‌دارم که می‌دانم روزم را بهتر، پربارتر و خوشایندتر خواهد کرد و بعد می‌گذارم باقی‌ خودش اتفاق بیفتد. هر روز موهبت‌ها و شگفتی‌هایی برای من دارد اگر بدانم چطور آنها را دریافت کنم، اگر به خاطر داشته باشم چطور از شگفتی‌های این جهان راضی باشم، تکان بخورم و در شگفت باشم.

زندگی خود‌ موهبت است.

دکتر تیان دیتون