اصالت/۲۸ دی

اصالت/۲۸ دی

«اصالت در همه آدم‌ها وجود دارد، چرا که هر کس با دیگری فرق دارد. ما همه اعداد اولی هستیم که تنها بر خودمان تقسیم می‌شویم.»

( ژان گیتون، فیلسوف و خداشناس فرانسوی)

سال‌های سال من تلاش می‌کردم «شبیه» دیگران باشم؛ که ظاهرم مثل آنها باشد، حرف‌هایشان را تکرار کنم، به خواسته‌هایشان جامه عمل بپوشانم، جوری زندگی کنم تا جماعتی را راضی نگه دارم که نه خودم واقعاً می‌شناختم‌شان و نه آنها به طور قطع من را می‌شناختند. دعای دیگران را می‌گفتم، نظرات دیگران را بازگو می‌کردم و عقاید دیگران را از بر می‌کردم و از درون احساس پوچی می‌کردم.

امروز برای زندگی دیگران ارزش قائلم، اما کم‌کم دارم سعی می‌کنم جایگاه خودم را در جهان بشناسم. امروز «ویژه بودنِ» خودم را می‌پذیرم؛ همین یگانگی است که نشان می‌دهد من معجزه خدا هستم. حالا دیگران به من گوش می‌دهند و از زندگی‌ام بهره می‌برند.

بیداری معنوی

هر آنکه در برنامه حضور دارد، در زمان خودش و به شیوه خودش می‌تواند به آن بیداری معنوی پیروزمندانه‌ای که در قدم دوازدهم از آن صحبت می‌شود، برسد. بیداری معنوی یعنی در اعماق وجودت بدانی که دیگر تنها و بی‌کس نیستی. یا به این آگاهی برسی که به حقایقی ویژه دست یافته‌ای که حالا می‌توانی آن را به دیگران انتقال بدهی تا آنها هم رستگار شوند. آیا من آماده این بیداری معنوی که یقیناً در فرآیند تمرین قدم‌ها و تسلیم اراده‌ام به اراده خدا اتفاق می‌افتد، هستم؟

بیداری معنوی من اولین لحظه خلوتم با خداست.

«آنکه مشغول زندگی نیست، مشغول مردن است.» – باب دیلن

می‌گویند از یک الکلی که در برنامه بود و لغزش کرده بود، پرسیدند: «وقتی لغزش کردی، در حال تمرین کدام قدم بودی؟» مرد جواب می‌دهد که هیچ و در واقع لغزش‌اش تا حدودی به همین خاطر بود. پیام این قصه این است که وقتی ما روی بیداری معنوی خود کار نمی‌کنیم، در حال پسرفتیم. خیلی مهم است که همیشه حواسمان معطوف به یکی از قدم‌ها باشد. هر بار که قدمی را دوباره تمرین می‌کنیم، تغییر تازه‌ای در زندگی‌مان اتفاق می‌افتد و قدم‌ها درست مثل اولین بار چیز تازه‌ای را در ما رقم می‌زنند.

شاید برنامه را خوب بشناسیم، اما زنده نگه داشتن آن در درون‌مان باعث می‌شود در مقابل حوادث و فشارهای زندگی منفعل رفتار نکنیم. دیگر احتمالش خیلی کم است که در موقعیت‌های مختلف دستپاچه شویم یا که با شرم یا خشم واکنش نشان دهیم. ما تا زمانی که زنده هستیم، نیاز به تولد دوباره و تازه شدن داریم.

امروز یکی از قدم‌ها را انتخاب می‌کنم و به معنای آن می‌اندیشم.

(از کتاب Touchstones; Meditations For Men)

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد