گنجینه آرامش من/۵ آبان

گنجینه آرامش من/۵ آبان

الکلی‌ها بیشتر از اکثر مردم زندگی دوگانه‌ای دارند. الکلی بازیگر بسیار توانایی است که شخصیت نمایشی خود را به دنیای خارج عرضه می‌کند و مایل است اطرافیانش او را به آن صورت بشناسند. او خواستار این است که از شهرت و اعتیار لذت ببرد، اما در باطن حس می‌کند که استحقاقش را ندارد.

(کتاب الکلی‌های گمنام، ص۷۳)

نقل قول از کتاب ساعت به ساعت

تو حالا داری از شر تمام چیزهای سمی زندگی‌ات خلاص می‌شوی، مواد سمی، آدم‌های سمی، الگوهای رفتاری و افکار مسموم. تنها کاری که باید در این راه بکنی، دیدن، شنیدن و تقلید از آنهایی است که پیش از تو این راه را رفته‌اند. کم‌کم برای تو هم جلوه حقیقی پیدا خواهد کرد.

من می‌دانم که نمی‌توانم این مسیر را به تنهایی طی کنم. بگذار راهنمایی آنهایی که پیش از من این راه را رفته‌اند، بپذیرم.

گنجینه آرامش من

در طول روز برای من هیچ چیز مهم‌تر از آرامشم نیست. وظیفه من است که به آن توجه کنم و در راه حفظش بکوشم. هر کاری در این دنیا می‌کنم، آرامشم از همه مهم‌تر است. آن را مدیون هیچ‌کس نیستم. از امروز به هزاران شکلی که تعادلم را از دست می‌دهم، با دقت نگاه می‌کنم و لحظه‌ای با خود درنگ می‌کنم، نفسی تازه می‌کنم و با خود می‌گویم تنها زمانی می‌توانم جسم، ذهن و روحم را آرام کنم که با آدم‌ها، مکان‌ها و اتفاق‌های زندگی‌ام متفاوت رفتار کنم. هر روز تلاش می‌کنم که ماهیچه‌های آرامشم را تمرین دهم تا قوی و منعطف بمانم. آرامش چیزی نیست که به سادگی بتوانی به دست بیاوری و داشته باشی. باید آن را در سکوت و اندیشه پرورش داد و هر زمان که از دست رفت، دوباره به آن بازگشت.

آرامش من مال من است، باید مراقبش باشم. من امروز و هر روز به خودم آرامش هدیه می‌دهم.

دکتر تیان دیتون/ترجمه: آزاده اتحاد