من درس‌هایم را از زندگی می‌گیرم/۹ دی

من درس‌هایم را از زندگی می‌گیرم/۹ دی

با آنکه ممکن است برای کسانی که الکلسیم را درک نمی‌کنند عجیب به‌نظر برسد، اما به مجرد تغییر روحی-روانی psychic change همان شخصی که محکوم  به شکست  به‌نظر می‌رسید و امیدی به حل مشکلات بی‌شمارش نبود، ناگهان متوجه می‌شود که قادر است میل به مشروب را در خود کنترل کند.

تنها شرط لازم دنیال کردن چند دستور ساده است. ¹

(Alcoholics Anonymous – Pg. xxix – 4th. Edition – The Doctors Opinion)

خوبِ گذشته را به یاد بیاور

گفته می‌شود که وقتی قدم به‌ ای‌ای می‌گذارید، باید گذشته را فراموش کنید. از آنجا که نمی‌توانیم گذشته را تغییر دهیم، نباید وقت و انرژی‌ را صرف بازسازی آن کنیم.

اما اینجا باید حواسمان باشد؛ نباید این توصیه را خیلی هم جدی بگیریم. گذشته خوبی‌هایی هم دارد، حتی آن زمان که داشتیم الکل مصرف می‌کردیم. ما حق داریم و نیاز داریم که آن چیزهای مهم را عزیز بشماریم. خطر واقعی زندگی در گذشته یا در افسوس خوردن برای خطاهاست یا این فکر که بهترین روزهای عمرمان را پشت سر گذاشته‌ایم. ما می‌توانیم گذشته را اساسِ زندگی خوبی که برای امروز و فردایمان می‌خواهیم، قرار دهیم.

من خاطرات خوب گذشته را به خاطر می‌سپارم و می‌دانم که همین در بهبودی امروزم نقش داشته است.

(ترجمه از کتاب Walk in a Dry Place)

از زندگی درس گرفتن

من امروز می‌دانم که خودم مسئول آگاهی و رشد خودم هستم. زندگی دائماً آدم را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که می‌تواند در رشد فردی مفید واقع شود. من می‌توانم موقعیت را زندگی کنم، در آن کنکاش کنم و معرفتی که در آن وجود دارد، بیرون بکشیم یا که نه، می‌توانم آن را نادیده بگیرم و همان شرایط دردناک را دوباره و دوباره در زندگی‌ام تکرار کنم. عمیق‌ترین و درست‌ترین درس‌هایی که باید در زندگی بگیرم، همیشه درست روبه‌رویم قرار می‌گیرد. زندگی راهنمای من است، اگر بتوانم این را درک کنم و به کار ببندم. زندگی با آموختن موشکافانه غنی است، اگر در پی‌اش باشم. هدیه‌ای که امروز می‌توانم به خودم بدهم، دانستن این است که زندگی می‌خواهد چه درسی به من بدهد.

من درس‌هایم را از زندگی می‌گیرم.

(دکتر تیان دیتون)

1- کلمه psychic change روحی-روانی ترجمه شده ولی معنی ماورای طبیعی هم می‌دهد.