جبران خسارت در قدم هشتم

جبران خسارت به معنی اصلاح وضعیت است/۱۵ تیر

مهم‌ترین کاری که قدم هشتم برای ما انجام می‌دهد این است که به ما در آگاه شدن از این مسئله که به تدریج نگرش‌های جدیدی نسبت به خود و نحوه ارتباط با سایر افراد پیدا میکنیم، کمک میکند. (کتاب پایه NA)

گفتن «متاسفم» احتمالاً برای اکثر ما موضوع غریبی نیست. این جمله در دوران اعتیاد فعال، شاید جمله بسیار آشنایی باشد. همیشه به افراد می‌گفتیم که چقدر متأسف هستیم  و وقتی فردی که از عذرخواهی‌های بی‌معنی ما خسته می‌شد، پاسخ می‌داد «مطمئناً همین طور است. در حقیقت، شما بدترین عذر را برای… آوردید»، شاید این مسئله اولین گواه بر این بود که «متاسفم» واقعاً هیچ تأثیری بر کسانی که به آنها صدمه زده بودیم، نمی‌گذاشت، خصوصاً وقتی می‌دانستیم دوباره همان کار را تکرار میکنیم.

بسیاری از ما فکر می‌کردیم جبران خسارت، «متاسفم» دیگری است. اما اقدامی که در این قدم‌ها انجام می‌دهیم، کاملاً متفاوت است. جبران خسارت به معنای ایجاد تغییرات و بالاتر از همه اصلاح وضعیت است. اگر پول دزدیده‌ایم، فقط نمی‌گوییم، «متاسفم، اکنون که پاک هستم هرگز این کار را دوباره انجام نخواهم داد»، بلکه پول را نیز پس میدهیم. اگر به خانواده خود بی‌توجهی کرده‌ایم یا از آن سوءاستفاده کرده‌ایم، صرفاً عذرخواهی نمی‌کنیم. با آنها با احترام رفتار می‌کنیم.

اصلاح رفتار و طرز برخورد ما با دیگران، کل هدف کارکرد قدم‌هاست. دیگر صرفاً “متاسف” نیستیم؛ مسئولیت‌پذیر نیز هستیم.

فقط برای امروز: مسئولیت خود و بهبودی خود را میپذیرم. امروز، خسارات خاصی را که به خاطر آن متاسف هستم، جبران میکنم.

◊             ◊             ◊

در جریان بهبودی، سلامت عقل به ما بازگردانده می‌شود و قابلیت برقراری رابطه‌های مثبت با دیگران، جزئی از این سلامتی است. ما با افرادی که به آن‌ها صدمه زده‌ایم با فروتنی و حوصله روبرو می‌شویم. بسیاری از ما که از خانواده‌های خود جدا شده بودیم دوباره موفق شده‌ایم که روابط خوبی با آن‌ها برقرار کنیم. به‌تدریج پذیرش تغییرات ما برای‌شان آسان‌تر می‌شود . 

بردباری، قسمت مهمی از بهبودی ماست. عشق بدون شرطی که تجربه می‌کنیم، میل به زندگی را دوباره در ما شعله‌ور می‌کند و هر حرکت مثبتی از جانب ما موقعیت غیر منتظره‌ای را برای‌مان به وجود می‌آورد.

 در جبران خسارت، ایمان و شجاعت فراوانی صرف می‌شود که نتیجه آن رشد روحانی بیشتر است. ما در حال رهایی از زیر بار خرابی‌های گذشته‌مان هستیم و می‌خواهیم حساب و کتاب زندگی‌مان را با تهیه مستمر ترازنامه قدم دهم همچنان درست نگاه داریم.

(گزیده‌هایی از نشریات معتادان گمنام)