عشق بی‌قیمت/۲۰ دی

عشق بی‌قیمت/۲۰ دی

هرگاه قدم‌های دوازده‌گانه با تمام معنا به مرحله عمل وارد شوند، به مفهوم عشقی که هیچ قیمتی نمی‌شود روی آن گذاشت، پی می‌بریم.

(کتاب ۱۲قدم و ۱۲سنت، صفحه ۱۰۹)

برای تمرین قدم دوازدهم باید تمرین خلوص و صداقت و تواضع کرد. به خاطر سپردن این پیام هدیه‌ای است که من به خودم می‌دهم، مهم نیست چند سال از پاکی‌ام گذشته است. رؤیاهای من به حقیقت تبدیل می‌شوند. من هوشیاری‌ام را با قسمت کردن آنچه سخاوتمندانه دریافت کردم، تثبیت می‌کنم. وقتی به آن زمان که فرآیند بهبودی را شروع کرده بودم، نگاه می‌کنم، می‌بینم همان زمان هم این امید در من وجود داشت که به یک الکلی دیگر کمک کنم خودش را از منجلابش بیرون بکشد.

میل من به کمک به دیگری کلید سلامت معنوی من است. اما هرگز فراموش نمی‌کنم این خدا بود که مرا پیش برد. من فقط ابزار او هستم. حتی اگر آن آدم دیگر آماده نباشد، امید موفقیت هست، چرا که تلاش من به نیابت از او به من کمک کرده هوشیار بمانم و قوی‌تر شوم. عمل کردن، از تمرین قدم دوازدهم خسته نشدن، رمز موفقیت است. من امروز می‌توانم بخندم، نگذار روزهای گریه‌ام را فراموش کنم. خدایا بگذار به یادم بماند که می‌توانم مهربانی را احساس کنم. و به صادقانه‌ترین شکل ممکن پذیرای هوشیاری باشم.

مراقبه امروز

زندگی در جستجوی خوشبختی بودن نیست. خوشبختی نتیجه فرعی درست زیستن، کار درست را انجام دادن است. به دنبال خوشبختی نباشید، درست زندگی کنید، در پی درست زیستن باشید، خوشبختی را پاداش خواهید گرفت. زندگی گاهی در روزهای تاریک و ملال‌آورش فقط انجام وظیفه است. اما آن‌گاه که خداوند وفاداری تو را ببیند، خوشبختی دوباره از راه می‌رسد. خوشبختی واقعی همیشه نتیجه جانبی درست زیستن است.

نیایش امروز

دعا می‌کنم نه به دنبال خوشبختی که در پی درستکاری باشم. دعا می‌کنم نه به دنبال لذت که در پی چیزهایی باشم که خوشبختی حقیقی با خود می‌آورد.