زندگی با ابهام/۲۵ دی

زندگی با ابهام/۲۵ دی

از آنجا که خانواده بیشتر از هر چیز رنج دیده و لطمه خورده است، بنابراین مرد خانه باید بیشتر سعی و دقت خود را در آنجا صرف کند. در صورتی که او نتواند از خودگذشتگی و عشق را، در زیر سقف خانه‌ی خود نشان دهد، احتمالاً نخواهد توانست در هیچ مسیر دیگری هم، چندان پیشرفتی داشته باشد. ما می‌دانیم زن‌ها و خانواده‌های سخت‌گیر هم وجود دارند، اما مردی که در حال خلاصی از الکلیسم است، باید به‌خاطر داشته باشد که اعمال خودِ او باعث به وجود آمدن بسیایر از این اشکالات شده است.

(کتاب الکلی‌های گمنام، صفحه ۱۲۷)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

دروغگویی نشان از بیماری ما دارد. شاید به دیگران دروغ نگوییم، اما اینکه مصرف مواد را پیش خودمان توجیه می‌کردیم، یعنی به خودمان دروغ می‌گفتیم.

خدایا، حالا که تو را درک می‌کنم، دروغ‌های ناشی از اعتیادم را نشانم بده تا در مسیر بهبودی بمانم.

زندگی با ابهام

من وقتی می‌دانم که صلح در درونم وجود دارد و هر وقت بخواهم می‌توانم به آن دسترسی پیدا کنم، می‌توانم با زندگی رازآلود و ناشناخته مدارا کنم. این یعنی به این درک برسی که دانستن همه حقایق همیشه میسر نیست. وقتی آن حس آرامش‌بخشی را که نتیجه عشق یا مراقبه است، تجربه می‌کنم، توانایی آسودن در لحظه را خواهم داشت، می‌دانم که همین لحظه تمام دارایی من است و این خودش کافی است، که اگر به خودم اجازه بدهم که در لحظه باشم، در آن غرق خواهم شد.

وقتی من در صدد کمک به دیگری برمی‌آیم و او را لمس می‌کنم، لمس به معنای واقعی کلمه، یعنی می‌خواهم در جهان حضور داشته باشم. چرا که ما به طور طبیعی با آنچه شادی‌آور یا بامعناست یا آنچه باعث همبستگی با دیگران می‌شود زندگی می‌کنیم. وقتی از درون به صلح می‌رسم، به بصیرت خودم اعتماد می‌کنم. بر آن بخش وجودم تکیه می‌کنم که نیازی ندارد همه چیز مشخص و قابل پیش‌بینی باشد تا احساس امنیت در من به وجود بیاورد، می‌توانم فراز و نشیب زندگی را تاب بیاورم، چرا که وضعیت عاطفی‌ام پایدار و محکم است. و این احساس امنیت را از درون خودم دریافت می‌کنم.

(دکتر تیان دیتون)

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

در کار کردن با دیگران به خاطر داشته باشید که کسی به میزان دانایی شما اهمیت نمی‌دهد، تا زمانی که بدانند چقدر مهر و توجه داری. من غیردوست‌داشتنی‌ها را دوست دارم.

این برنامه نه در تئوری، در عمل است که نتیجه‌بخش خواهد بود.