با آرامش زندگی کنید/۱۴ بهمن

با آرامش زندگی کنید/۱۴ بهمن

وقتی یک الکلی خماری شدیدی از مشروب‌خواری سنگین روز قبل دارد نمی‌تواند امروز به‌خوبی زندگی کند. نوعی دیگر از خماری وجود دارد که ما چه با مشوب‌خواری چه بدون آن، آن‌را تجربه کرده‌ایم و آن «خماری احساسی» است. این خماری نتیجه مستقیم زیاده‌روی دیروز و یا امروز ما در احساسات منفی چون خشم، ترس، حسادت و امثال‌ آن است.

اگر خواهان آرامش برای امروز و فردای‌مان هستیم، بدون شک باید این خماری‌ها را از میان برداریم. لازم نیست که در گذشته خود به شکلی بیمارگونه پرسه بزنیم بلکه این کار نیازمند پذیرفتن و اصلاح اشتباهات‌مان در حال حاضر است.

(کتاب دوازده و دوازده، قدم دهم)/از دیدگاه بیل، صفحه ۵۵)

⇔    ⇔    ⇔

روزی با حقیقت روبرو خواهم شد

ذهن خویش را با معماهایی که قادر به حلشان نیستی مغشوش مکن. شاید تا زمانی که عمرت به پایان رسد، بعضی از راه حل‌ها هرگز به تو نشان داده نشوند. از دست دادن ناگهانی عزیزان، ناهمواری‌های مسیر زندگی، درگیر نقایص شدن و گمراه شدن‌ها و بسیاری از موارد گیج کننده‌ای که شاید تا روزی که به زندگی جاودان دست یابی، برای تو مجهول بمانند.

«ای بنده من، من حرف‌های زیادی برای گفتن به تو دارم، اما اکنون تو از تحمل آنها عاجزی.»

پس تو تنها می توانی قدم به قدم و مرحله به مرحله، در مسیر خویش به سوی ادراکی برتر و آگاهی به پیش روی.

دعا می‌کنم باشد که راضی باشم به این‌که آن‌چه را اکنون تاریک می‌بینم زمانی در نظرم روشن و شفاف جلوه کند. دعا می‌کنم باشد که ایمان داشته باشم روزی با حقیقت روبرو خواهم شد.

⇔    ⇔    ⇔

واقعیتی از تجربه ما

حال فرض کنید که در رسیدن به ایده‌آل منتخب خود ناموفق بوده، متزلزل شدیم و به رفتارهای جنسی گذشته دوباره روی آوریم، آیا مفهومش این است که دوباره به مشروب‌خواری بر میگردیم؟ بعضی میگویند بله، اما این فقط نیمی از حقیقت است.  این به ما و نیّت ما بستگی دارد، اگر ما از کرده خود پشیمان باشیم و صادقانه یخواهیم که خداوند ما را به طرف چیزهای بهتری هدایت کند، در آن صورت باور داریم که بخشوده خواهیم شد و در این میان درسی نیز خواهیم آموخت. آما اگر پشیمان نباشیم و با رفتار خود همچنان باعث آزار دیگران شویم، مطمئناً مشروب‌خواری را دوباره از سر خواهیم گرفت. ما تئوری بافی نمی‌کنیم، بلکه واقعیتی است که از تجربه‌ی خود نقل می‌کنیم.

(کتاب الکلی‌های گمنام، صفحه ۷۰)